Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Update inspiratiebijeenkomsten

Deel dit bericht

Veldtochten op De Marke

Inmiddels zijn de eerste 8 van de 14 inspiratiebijeenkomsten van Vereniging VKA in samenwerking met De Marke geweest. Deze bijeenkomst is een veldtocht langs diverse objecten: voederbieten, sorghum, snijmais, groenbemester  in maïs, druppelirrigatie, gras, bodemverbetering, etc.

Het programma

We hebben een programmaboekje samengesteld voor deze veldtocht. Deze kun je hieronder downloaden.

Grote opkomst

We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat het animo groot is onder de leden en partners van de VKA. Mocht je als lid onverhoopt verhinderd zijn op de datum waarop we u verwachten of zou je een collega-boer uit de Achterhoek en Liemers mee willen nemen, neem dan contact op Astrid Vossers. En mocht u nog geen VKA-lid zijn, mail Astrid.