Uitrol Markemodel naar 35 boerenbedrijven

In de Achterhoek gaan 35 boeren in de praktijk aan de slag met het Markemodel,
een regionaal sturingsmodel op kwaliteitsdoelen waarbij ze beloond worden voor bewezen bovenwettelijke prestaties. Op vrijdag 9 december sloten deze boeren, vertegenwoordigd in de Boerenraad en de Markeraad, bestaande uit FrieslandCampina, Rabobank, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, een dealdialoog en werd het startschot gegeven voor een concrete uitrol richting boerenpraktijk.