Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Wat is de KringloopWijzer?

De KringloopWijzer is in samenwerking met Boerenverstand, PPO Agro en Universiteit Wageningen ontwikkeld voor de melkveehouderij. Dit rekeninstrument brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld.

Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen en ammoniakemissie. De Excretiewijzer (‘BEX’) is de basis van en geïntegreerd in de KringloopWijzer. Met enkele aanvullende vragen is de mineralenkringloop eenvoudig te maken. Sinds april 2014 kan de KringloopWijzer ook broeikasgasemmissies bepalen.

Een kringloop laat zien waar de sterke en zwakke punten op het bedrijf zijn als het gaat om mineralenbenutting. En efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten of minder verliezen van mineralen. Hierdoor kan een melkveehouder dus zijn bedrijfsvoering verbeteren en kosten besparen. Bovendien is het ook goed voor het milieu. De KringloopWijzer is gebaseerd op wetenschappelijk en internationaal erkende rekenregels. En voor elke melkveehouder een onmisbaar instrument om inzage te hebben in de bedrijfsvoering.

De KringloopWijzer is een modulair systeem waarin de veestapel, mest, bodem en gewas centraal staan in de mineralenstroom.

Opbouw_kringloopwijzer

Op de website van Verantwoorde Veehouderij vindt u nog meer informatie over de KringloopWijzer en haar toepassingen

In het blad Veeteelt is een serie over de KringloopWijzer opgenomen.
Deel 1: mestproductie
Deel 2: Graadmeter voor emissie
Deel 3: Graslandproductie
Deel 4: Maisproductie
Deel 5: Balanceren tussen economie en milieu