Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Studiegroepen

De deelnemers komen sinds de start van het project in 2013 in studiegroepen bijeen. De 285 deelnemers zijn nu regionaal verdeeld in 28 studiegroepen.Op basis van de resultaten van de KringloopWijzer stelt de veehouder samen met zijn adviseur een verbeterplan op, daarin wordt ook gekeken welke mogelijkheden er zijn om met collega’s uit de agrarische sector samen te werken om de mineralenefficiëntie te vergroten. Tevens vergelijken deelnemers met collega-veehouders in studiegroepverband resultaten om tot een goed verbeterplan te komen. Inmiddels zijn onderwerpen als bodemstructuur, bemestingsplan, bodemconditiescore, bodemvruchtbaarheid, voerefficiëntie en economisch gewin de revue gepasseerd.

Contactpersonen
Johan Temmink
E: johan.temmink@forfarmers.eu
T: 06 2045 6772

Michaela van Leeuwen
E: mavleeuwen@projectenltonoord.nl
T: 06 5125 9725