Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Maïsteelt in stroken

Bij één van deelnemers van de kennisgroep bodem is een demo aangelegd met maisteelt in stroken.

foto_bij_filmpje_1

 

 

 

 

Introductie demoveld bij Alex ten Have (klik op foto voor filmpje)

foto_bij_filmpje_3
(klik op foto voor filmpje)

Maisteelt in stroken is innovatief doordat de grondbewerking minimaal is. Het overgrote deel van de grasmat (60 van de 75 cm) blijft ongestoord in tegenstelling tot spitten of ploegen. Organisch materiaal in de bodem mineraliseert hierdoor veel minder, er blijft dus meer organische stof in de bodem behouden. Alleen smalle stroken van de grasmat worden (ondiep) gefreesd. In deze stroken wordt de mais gezaaid.

foto_bij_filmpje_2        Filmpje_Vruchtbare_Kringloop

 

 

 

 

 

Om de effectiviteit verder te vergroten is het mais zaaien voorafgegaan door een gerichte bemesting van drijfmest in de rij. Hierdoor komen de meststoffen dicht bij de toekomstige wortels te liggen.

De enige diepere grondbewerking van deze maisstrokenteelt vindt plaats met een woelpoot die tijdens het bemesten de bodem onder het maisbed licht bewerkt. (klik op bovenstaande foto’s voor filmpjes)

Als onderdeel van de demo is naast deze strokenteelt ook een gedeelte van het perceel geploegd en een gedeelte gespit. Daarnaast is per bewerkingsvorm (strokenfrees, ploegen, spitten) onderscheid gemaakt in een gedeelte met hogere en een gedeelte met lagere mestgift. Op het demoveld vinden metingen plaatsen van o.a. mineralen in de grond en droge stof productie van de oogst.