Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Bodemleven

Het effect op het aantal regenwormen in de bodem is zichtbaar in onderstaande grafiek. Onderzoek heeft uitgewezen dat regenwormen voor een betere gewasopbrengst zorgen.

Grafiek_Bodemkennis_001_0

Duidelijk is dat ploegen van grasland voor maisteelt de wormenmassa in één klap halveert, en dat de roterende bewerking van spitten nog meer regenwormen in stukken hakt. In de loop der tijd zullen meer gegevens bekend worden. De BEX-gegevens waren op de tweede bijeenkomst van 14 juni het vertrekpunt. Doel: “Als we 10% opbrengstverhoging hebben, zijn we tevreden.”