Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Bodemconditiescore

Bodemconditiescore

Nick ven Eekeren (Louis Bolk Instituut) geeft instructies
Nick ven Eekeren (Louis Bolk Instituut) geeft instructies

Alle deelnemers hebben de bodemconditiescore van eigen percelen bepaald. Met de schop in de hand het land op. Een kuil graven, een kuil uitsteken en de bodem onderzoeken. De instructies en het filmpje op: www.mijnbodemconditie.nl helpen u op weg.

Uitslag bodemconditiescore

De verkregen bodemconditiescores van de deelnemers aan de Vruchtbare Kringloop geven tezamen een indruk van de gemiddelde bodemkwaliteit en de verbeterpunten. De veehouders hebben daarvoor een goed en minder-goed perceel gescoord op waarde 0 (slecht) tot 2 (goed) voor acht verschillende aspecten. In totaal zijn er zo’n 125 bodemconditiescores uitgevoerd. Hieruit komt een gemeenschappelijk beeld naar voren met twee richtingen voor verbetering, zie onderstaande figuur. De ene verbeterrichting ligt in het verhogen van het organische stofgehalte. De andere richting zit in de hoek van het verminderen van verdichting en het verbeteren van beworteling, bodemstructuur en bodemleven.

bijlage_art__4_0