Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Bodemvruchtbaarheid

De ervaringen en metingen van de afgelopen jaren bevestigen dat de bodem een centrale rol speelt in de verbetering van de mineralenkringloop. Niet voor niets dat bodemkwaliteit extra aandacht heeft gehad in de studiegroepbijeenkomsten. VKA heeft twee specifieke bodemgroepen. Zij verdiepen zich onder begeleiding van bodemdeskundigen in een betere bodembenutting, droogtestress, beworteling en het beperken van mineralenuitspoeling. De inzet van reststoffen uit de drinkwaterproductie zoals kalkkorrels, humuszuur en ijzerslib kan daarbij een rol spelen. Inzichten en resultaten uit de bodemgroepen worden teruggekoppeld naar de andere deelnemers van VKA.

Alle deelnemers hebben tijdens de studiegroepbijeenkomsten extra aandacht gehad voor de bodem. Zo hebben alle ondernemers een bodemconditiescore uitgevoerd.

Voor meer informatie:

Laurens Gerner
E: l.gerner@wrij.nl
T: 06 52600951