Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Themabijeenkomst ‘Verbinding Boer en Samenleving’

Deel dit bericht

‘Zoek contact met je omgeving voor effectievere binding met de samenleving’

De agrarische sector is al goed bezig met educatie, pr en imagoverbetering. Door meer het contact met de omgeving op te zoeken, zoals met natuurorganisaties, waterschappen en zorginstellingen, kan deze verbinding met de samenleving nóg meer verbeteren.

Tijdens de VKA themabijeenkomsten ‘Boer en Samenleving’ gaan adviseur René Schepers en adviseurs van accountants- en advieskantoor Countus in op de verbinding tussen boeren en de samenleving.

Zoek de verbinding

Volgens Schepers zijn veel boeren al goed op weg door het houden van open dagen en het uitnodigen van schoolklassen op hun erf. Door de verbinding breder te maken en samen met andere partijen uit te leggen wat een agrarisch bedrijf bijvoorbeeld doet op het gebied van natuur, duurzaamheid en voedselproductie, worden nóg effectievere verbindingen gelegd, is zijn overtuiging.

‘De landbouw is nog niet bedreven in het goed omgaan met de publieke opinie, van lokaal tot landelijk. Door je aan partijen te binden, komt dit vanzelf tot stand. Laat mensen van buitenaf, die er verstand van hebben, investeren in je bedrijf, zoals ook bij herenboeren gebeurt. Dit is voor veel boeren een stap te ver of ze zijn er zelf niet capabel genoeg voor. Maar er zijn veel varianten mogelijk. Initiatieven als Boert Bewust en Agractie zijn ook goede voorbeelden.
Doe het samen.’

Bron: Nieuwe Oogst

Kijk verder dan eigen erf

Tijdens de themabijeenkomst gaat Demi Scholten van Countus samen met de deelnemers in op stellingen over onder andere de kloof tussen boer en burger. Karin Schukkink, ook van Countus, vertelt over de ervaringen die ze als boerin heeft met het opzoeken van de verbinding met de samenleving.

Volgens Schepers geeft de themabijeenkomst stof tot nadenken. ‘De samenleving weet meer van boeren dan boeren van de samenleving. Boeren doen al veel dingen heel goed, maar door verder te kijken dan hun eigen erf, kunnen effectievere stappen gezet worden in de boer-burger-verbinding.‘