Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Themabijeenkomst ‘Verdieping koe en kringloop’

Deel dit bericht

Stofwisseling bepaalt mede duurzaamheid koeien


De duurzaamheid van je koeien wordt voor een groot deel bepaald door de stofwisseling. Wat kun je doen om deze te beïnvloeden en te meten? Tijdens de themabijeenkomst ‘Verdieping koe en kringloop’ geven rundveedierenartsen Linda van Wuyckhuise en Ryan van Egmond van de GD tips en leggen ze het belang van een goede stofwisseling uit. In deze bijeenkomst gaan we aan de slag op basis van jullie bedrijfseigen cijfers.

Wat zijn achtergronden van stofwisseling bij koeien en hoe optimaliseer je de weerbaarheid van je koeien tegen infecties? Een goede stofwisseling voorkomt transitie-aandoeningen zoals baarmoederontsteking, slepende melkziekte (ketose), ernstige klinische mastitis, lebmaagverdraaiingen, maar ook vruchtbaarheids- en klauwproblemen. Juist de periode van 6 weken voor het afkalven tot 6 weken na het afkalven is cruciaal voor een gezonde start van de lactatie.

Focus op levensduur

De focus tijdens de bijeenkomsten ligt op hoe je de levensduur op een bedrijfseconomische manier kunt verlengen. In het algemeen zorgen gezonde koeien met een goede vruchtbaarheid, weinig ziekte en die makkelijk afkalven voor een verhoging van de levensduur van je veestapel. Er worden onder andere duurzaamheidskengetallen van de VKA-deelnemers vergeleken ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wat laten die verschillen ons zien en wat kun je er van leren om je eigen bedrijfssituatie te optimaliseren? Vaak blijkt dit met kleine aanpassingen al mogelijk te zijn.