Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Thema 4 VKA-Inspiratiedag op 8 september: Alternatieve voedergewassen

Deel dit bericht

Themabedrijf Hendrik Wesselink uit Zelhem: ‘Wij willen volledig zelfvoorzienend zijn’

Melkveebedrijf VOF Wesselink in Zelhem is één van de zestien themabedrijven op woensdag 8 september tijdens de Inspiratiedag van de VKA. Wesselink stelt zijn bedrijf open in het kader van het thema alternatieve voedergewassen. Lees hier meer over dit thema en over de motivaties van de melkveehouder rondom dit thema.

Melkveebedrijf Wesselink in Zelhem melkt zo’n 60 koeien, ze telen verschillende gewassen en hebben vleeskalveren (Speckle Park). Dit vlees verkopen ze aan huis. De familie Wesselink heeft de ambitie om volledig zelfvoorzienend te zijn in voer.
Hendrik Wesselink licht toe: ‘We hebben al vele jaren ervaring met zeer uiteenlopende gewassen zoals voederbieten, granen en veldbonen. De vele soorten gewassen hebben we om oogstrisico’s te spreiden, maar ook om de juiste kwaliteit van krachtvoer te krijgen. Niet alle gewassen zijn even goed te telen op zandgrond. Daarom experimenteren we nog wel eens met een ander gewas om te kijken of dat beter bij ons bedrijf past. We zijn in 2016 begonnen met de teelt van meer geconcentreerd eiwit in de vorm van erwten en bonen. Dat gaf goede resultaten. Om de dieren te blijven houden en aan de komende fosfaatregels te blijven voldoen zouden we rechten moeten bijkopen of koeien weg moeten doen. Daarom hebben wij besloten koeien weg te doen en door eigen krachtvoer te gaan telen alles zo optimaal mogelijk te gaan benutten.’

Geen mais

Wesselink teelt sinds 10 jaar geen snijmais en sinds vier jaar geen MKS meer. Daardoor slijten de koeien minder en is de vertering beter, is zijn ervaring. ‘Sinds de teelt van eigen krachtvoer en het stoppen met maisteelt hebben de koeien en kalveren opvallend minder gezondheidsproblemen. Uierontsteking is veel minder aanwezig onder de koeien. We hebben de ervaring dat de koeien gezonder zijn geworden. De melkproductie per koe is nauwelijks veranderd, maar de gehaltes, met name het vetgehalte, zijn wel duidelijk gestegen. In 2016 was het vetgehalte 4,30% en in 2021 is dat 4,81%. Het eiwitgehalte is in dezelfde periode gestegen van 3,62 naar 3,75%.’

Bedrijfsgegevens melkveebedrijf Wesselink

‘Het moet je liggen’

Wesselink erkent dat het telen van alternatieve gewassen niet meevalt. ‘Het moet je liggen en de teelten geven extra arbeid. Ook opslag en bewaring vergen extra aandacht. Door veel zelf te doen besparen we op mechanisatiekosten. Akkerbouw is een grote passie, dus dit past goed bij ons.’

Flyers thema-bedrijven

Voor de VKA-Inspiratiedag is van alle 16 themabedrijven een flyer gemaakt met daarin onder andere de bedrijfsgegevens, motivaties van de ondernemers en andere bedrijfscijfers die aansluiten bij het thema. Bent u geïnteresseerd om de flyer van melkveebedrijf VOF Wesselink of van één van de andere themabedrijven te ontvangen? Stuur ons dan een mail via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl

Aanmelden

Aanmelden voor de VKA-Inspiratiedag op 8 september kan helaas niet meer. VKA-leden, partners, studenten en andere boeren uit de Achterhoek en Liemers die zich voor 30 augustus hadden aangemeld, zijn inmiddels door de VKA geïnformeerd over bij welke twee bedrijven ze welkom zijn op 8 september. Is dit niet het geval, stuurt u dan een email naar astridvka@vruchtbarekringloop.nl