Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Thema 1 VKA-Inspiratiedag op 8 september: Sturen op laag ruw eiwit

Deel dit bericht

Gastboer Henk Rougoor: ‘Zuinig voeren levert geld op’

Tijdens de VKA-Inspiratiedag ‘Loeren bij de Boeren’ gaan deelnemers aan de hand van vier thema’s op bezoek bij boeren. Het eerste thema is ‘Sturen op een laag ruw eiwit in het rantsoen.’ In het kader van dit thema stellen vier ondernemers hun bedrijf open, waaronder Henk Rougoor uit Varsseveld. Lees hier meer over dit thema en over zijn focus op een laag ruw eiwit.

Sturen op een laag aandeel ruw eiwit (RE) in het rantsoen heeft niet alleen een economisch voordeel omdat onder andere minder eiwit in krachtvoer aangekocht hoeft te worden, het heeft tevens een positieve uitwerking op de ammoniakemissie en verhoogt het percentage eiwit van eigen land.  
Het eiwitgehalte in de graskuil goed afstemmen op de andere rantsoencomponenten  is hierbij belangrijk. Het juiste oogsttijdstip en het goed uitvoeren van een bemestingsplan zijn bepalend voor het aandeel ruw eiwit in de graskuil.


Uit cijfers uit de Kringloopwijzers van VKA-leden van de jaren 2013 tot 2020 blijkt dat het aandeel RE in het totaalrantsoen is gestegen van 156 gr/kg ds is naar 162 gr/kg ds in 2020. Dit komt vooral  doordat het hoge eiwitgehalte in graskuilen niet voldoende is gecompenseerd met producten met een laag eiwit gehalte. Dit kan er ook op duiden dat de benutting van het eiwit in het gras (DVE/OEB) slechter is geworden.

Inzetten op verlaging van het RE-gehalte in het rantsoen is een aandachtspunt. VKA onderstreept dat scherper voeren geld oplevert en dat het een positieve uitwerking heeft op de stikstofuitstoot. Een RE-hoeveelheid in het totaalrantsoen tussen de 150 en 160 gr/kg ds zou een goede streefwaarde zijn.

Jaartal20132014201520162017201820192020
RE- gehalte rantsoen (g/kg ds)156159158159162166165162
RE-tot graskuil (g/kg ds)167179177173177189190184
Krachtvoer (kg/100 kg melk)24,424,324,525,526,025,526,225,7
RE krachtvoer (g/kg ds)243238239237233223204203
Aandeel snijmais rantsoen (%)29,429,328,326,925,725,323,823,2
Tabel gemaakt uit data van KringloopWijzers van 137 VKA-leden over de periode 2013-2020.‘Vaak bu’j te bange’

Voor melkveehouder Henk Rougoor is die streefwaarde niets nieuws onder de horizon. Al heel wat jaren voert hij 150 gr/kg ds en dat met een huidige productie van gemiddeld 11.000 liter per koe. ‘Eigenlijk doe ik niets bijzonders, behalve scherp voeren en proberen jong te maaien voor meer ruw eiwit uit eigen gras. Ik bemest het grasland niet het maximale. Dat is voor ons niets nieuws, dat doe ik al meer dan dertig jaar.’
Rougoors melkveebedrijf, dat 120 melkkoeien en bijbehorend jongvee telt, is één van de zestien gastbedrijven tijdens de VKA-Inspiratiedag op woensdag 8 september.

Zuinig voeren levert hem geld op, want de krachtvoerkosten zijn laag op zijn bedrijf: 6,7 cent per kg melk. ‘Het ureum zit op 15 en dat is erg scherp. Maar onze koeien doen het er goed op. In de loop van de jaren en over meerdere generaties hebben ze zich wat uitgeselecteerd, vermoed ik. Ze kunnen het prima aan.’
De melkveehouder vindt het scherp voeren ook belangrijk vanwege de stikstofreductie.

‘Met het oog op het klimaat vind ik dat we daar als sector samen iets in moeten doen. Door me te verdiepen in de KringloopWijzer heb ik een goed beeld aan welke knoppen ik daarvoor moet draaien. Ik vul de KringloopWijzer zelf in. Daardoor heb ik goed in beeld hoe de kringloop op mijn bedrijf in elkaar zit en waar verbeterpunten zitten. Een laag ruw eiwit boert prima, geef ik de bezoekers aan mijn bedrijf mee. Vaak bu’j te bange!’

Aanmelden

VKA-leden hebben zich hiervoor met hun VKA-studiegroep aangemeld voor de VKA-Inspiratiedag op 8 september. Ze konden per studiegroep twee voorkeur-thema’s aangeven en gaan ’s ochtends én ’s middags samen een bedrijf bezoeken. In totaal zijn 16 VKA-bedrijven in de regio Achterhoek gastbedrijf op deze dag. De inspiratiesessies op de bedrijven staan in het teken van ‘Voeding als energiebron.’ De vier thema’s zijn:

– Sturen op laag ruw eiwit in het rantsoen
– Kruidenrijk grasland
– Bemesting
– Alternatieve gewassen

De andere drie thema’s met telkens één van de gastbedrijven komen in de komende Praktijkflitsen aan bod.

Boeren die geen lid zijn en VKA-partners zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich via deze link aanmelden. VKA maakt een indeling van welke bedrijven zij op 8 september mogen bezoeken. Begin september krijgen ze te horen welke twee bedrijven dit zijn. Uiteraard wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven thema-voorkeuren.