Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Terugblik-video VKA Inspiratiedag: VKA-lid Tonnie Hoitink over het thema bemesting

Deel dit bericht

In de laatste video over de VKA-Inspiratiedag komt VKA-deelnemer Tonny Hoitink uit Beltrum aan het woord over het thema bemesting. De BES-deelnemer vertelt over het verdunnen van de mest, de kostenbesparing die daarmee gepaard gaat en de inspiratie die hij ophaalt door deelname aan de VKA.
Klik hier voor de video.Alternatieve voedergewassen

De video met en over Hendrik Wesselink uit Zelhem over het thema alternatieve voedergewassen is hier terug te kijken.

VKA-video ‘Alternatieve voedergewassen.’


Kruidenrijk grasland

De video over het thema kruidenrijk grasland, gemaakt op het bedrijf van André de Groot in Laren, vind je hier.

VKA-video ‘Kruidenrijk grasland.’


Laag ruw eiwit

Ook van het thema ‘laag ruw eiwit in het rantsoen’ is een video gemaakt tijdens de Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ in september. Melkveehouder Martin Hemmink uit Heelweg gaat in op zijn visie omtrent dit thema.

VKA-video ‘Laag ruw eiwit in het rantsoen.’


Dit was de laatste video in de serie van vier video’s naar aanleiding van de VKA-Inspiratiedag op 8 september 2021. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u in contact komen met één van de VKA-deelnemers? Neemt u dan contact op via
achterhoek@vruchtbarekringloop.nl