Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Terugblik themabijeenkomsten ecologie

Deel dit bericht

Eind vorig jaar zijn de themabijeenkomsten ecologie afgerond. Met leden werd gesproken over het stapsgewijs afbouwen naar 170 kg stikstof per hectare. Michiel Haarman uit Harfsen kijkt positief terug. ‘Het is goed om inzichtelijk te hebben wat er op je af komt als de derogatie verdwijnt.’

Hoe kun je de mestafvoer beperken en de benutting van dierlijke mest verbeteren? Welke gewassen kun je telen en hoe zit het met weidegang? Bieden innovaties soelaas en is het mogelijk om bewerkte mest of urine als kunstmestvervanger in te zetten? Deze en meer onderwerpen kwamen tijdens de themabijeenkomst aan de orde.

Michiel Haarman: ‘Sommige onderwerpen die besproken werden, waren niet geheel nieuw voor mij, maar met name de presentatie met daarin de berekening over de afbouw van de derogatie en wat het betekent en kost om meer mest af te moeten zetten, was interessant. Dit gaf een helder beeld en veel inzichten. Wij zijn een redelijk intensief bedrijf, dus qua saldo komt er straks veel op ons af. We proberen de komende jaren te extensiveren zonder al teveel kosten te maken.’

Studiegroepbegeleider van Haarmans groep is Marco Hol van ForFarmers. De praktische insteek en de specialistische kennis spreken de melkveehouder aan. ‘Hij vliegt het onderwerp aan op bedrijfsniveau. Die koppeling met de praktijk is interessant en levert veel nieuwe kennis op.’Wil jij ook eens vrijblijvend aansluiten bij een themabijeenkomst van VK-Oost? Dat kan! Bel of app naar Anne Groot Zevert via tel. 06 83 79 10 94 of mail naar info@vruchtbarekringloopoost.nl