Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Terugblik op geslaagde GLB-praktijkdemo 

Deel dit bericht

Bijna veertig geïnteresseerden waren dinsdag 18 juli aanwezig op de GLB-praktijkdemo luzerne in Nieuw-Wehl die de VKA met zilveren partners AgruniekRijnvallei en Agrifirm organiseerde. De demo startte op een perceel waar voor het vierde jaar luzerne stond. Het tweede luzerne-perceel was een half jaar oud. Aan bod kwamen onder andere de aandachtspunten en voordelen bij de teelt van luzerne en de oogst, conservering en voederwaarde.

De demo startte op een perceel waar voor het vierde achtereenvolgende jaar luzerne stond. Het perceel heeft veel last van droogte en is daarmee geschikt voor de teelt van luzerne. Het tweede perceel was een half jaar oud. Hier werd gedemonstreerd hoe diep luzerne wortelt en dus geschikt is in droge perioden.


Marcel Schut van Agrifirm trapte af met de teelt van luzerne. De pH-waarde, het zaaibed, zaaimoment, de hoeveelheid zaad, de combinatie met andere teelten en de mestgift kwamen aan de orde. Ook stond Schut stil bij de uitdaging met betrekking tot onkruidbestrijding in luzerne.‘Luzerne is een kwetsbaar gewas en het is daarom van belang om de activiteiten op het perceel goed te plannen. Bemest in de rustperiode of direct na de oogst van het gewas bijvoorbeeld. Maar ook de oogstwerkzaamheden vragen een andere aanpak’, gaf Schut de aanwezigen mee.


Vervolgens nam Raymond Krabbenborg van AgruniekRijnvallei het stokje over en vertelde over de oogst, conservering en de voederwaarden van luzerne.
Maaien op hoogte, niet schudden, inkuilen, balen of zelfs vers voeren en gezond voer waren onderwerpen die ter sprake kwamen.

‘In het eerste jaar kan er pas laat geoogst worden, maar de twee tot drie daaropvolgende jaren is het mogelijk om er meerdere snedes van te oogsten. Een uitdaging blijft de plantschade, maar ook na welk gewas én in welke periode luzerne het beste gezaaid kan worden’, aldus Krabbenborg.
Onder de aanwezigen had een enkeling al ervaring met luzerne. Het uitwisselen van deze ervaringen gaf een duidelijk beeld van de uitdagingen die dit gewas met zich meebrengt.

Conclusie is dat luzerne geen gewas waar eenvoudig mee gestart kan worden, maar tijdens de demo zijn wel een aantal tips en handvatten gedeeld waar de aanwezigen mee aan de slag kunnen.