Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Succesvolle Inspiratiemaand VKA met digitale inspiratie over verdienmodellen

Deel dit bericht

VKA Inspiratiemaand ‘Hoe verdien jij je brood in 2021’

Het zit erop: de VKA Inspiratiemaand ‘Hoe verdien jij je brood in 2021?’ Tijdens 3 webinars in januari bood VKA digitale inspiratie over verdienmodellen voor melkveehouders. Het bereik van de webinars was groot: vele honderden kijkers keken en luisterden mee naar de inhoudelijke en aantrekkelijke uitzendingen.

De VKA kijkt met genoegen terug op de 3 webinars waarin we telkens een andere invalshoek met betrekking tot verdienmodellen voor melkveehouders bij de kop pakten. Uiteenlopende sprekers, waaronder ook VKA-leden en andere melkveehouders, lieten hun licht schijnen op dit onderwerp, live vanuit de studio of via video’s. De mogelijkheid om live te chatten met de tafelgasten werd veelvuldig gebruikt, zodat keer op keer een aantrekkelijk en interactief webinar tot stand kwam. Ook door het invullen van interessante polls konden kijkers actief hun mening geven over de besproken onderwerpen aan tafel.

Waardering kijkers

Dat de webinars gewaardeerd werden, bleek uit de reacties die kijkers achterlieten.

Het eerste webinar ging over een GLB-pilot overeen nieuw regionaal sturingsmodel met aandacht beloning en waardering.

‘Een heel mooie open discussie en vraag en antwoord.  Goede interactie tussen de panelleden onderling en de voorzitter. Ik denk ook echt dat dit onderwerp juist in deze tijd handen en voeten geeft aan de vraag en gewenste ontwikkelrichting van de boeren.’

’Afwisselend en aantrekkelijk om naar te kijken.’

Webinar 1: Carel de Vries (Projectregie) en John Koeleman (VKA)

Het tweede webinar had als thema ecoregelingen en natuur-inclusieve landbouw als verdienmodel.

‘Goed verhaal en mooi dat de boeren aan het woord waren om inzage te geven in de door hun genomen maatregelen.’

‘Afwisselende gesprekken in combi met filmpjes’‘Goede uitleg van  de gast boeren, jammer dat er weinig tijd is voor beantwoording  vragen -opmerkingen.’

Webinar 2: Arie Schoemaker (VALA) en Stefan te Selle (VKA)

Tijdens het afsluitende webinar gingen Rabo-sprekers in op inspirerende voorbeelden van melkveehouders met een ‘nieuw’ of tweede verdienmodel.

‘Informatief’, maar ook: ‘Meer concretere voorbeelden, met cijfers. Waarom Rabo wel of niet financiert met cijfers.’

Webinar 3: Marijn Dekkers (Rabobank) en Joan Beernink (VKA)

Door het inzetten van diverse polls werden de kijkers actief bij het webinar betrokken. Via de chatfunctie kwamen veel vragen en opmerkingen van kijkers binnen voor de tafelgasten. Een deel hiervan werd door gespreksleider Stefan tijdens het webinar ingebracht. De vragen en opmerkingen die niet behandeld zijn, zijn binnenkort te vinden op de website www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl

Bedankt!

VKA dankt iedereen die zijn of haar medewerking verleende aan de invulling van de webinars, voor of achter de schermen. Natuurlijk nemen we de aangedragen tips en verbeterpunten ter harte. Voorzitters, gasten en boeren die tijdens een video aan bod kwamen: bedankt! Ook de kijkers verdienen een pluim, want zonder hun inbreng en vragen waren de webinars niet zo interactief en levendig geweest.

Chatvragen

De komende maand gaan we de chatvragen die onbeantwoord zijn gebleven in een vraag-antwoord-document op onze website plaatsen.


Webinar gemist of terugkijken?

Heb je het webinar gemist of wil je het nogmaals bekijken?
Bekijk hieronder de webinars.

VKA Webinar 1
‘Een nieuwe kijk op het verdienmodel’ d.d. 11 januari 2021

VKA Webinar 2
‘Natuur-inclusieve landbouw als verdienmodel’ d.d. 20 januari 2021

VKA Webinar 3
‘Verdienmodellen van inspirerende bedrijven’ d.d. 29 januari 2021