Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Subsidie droogtemaatregelen

Deel dit bericht

In de afgelopen twee zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van water.

Dit is onder andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weersomstandigheden vaker voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes zonder neerslag. Om voorbereid te zijn op de toekomst kunnen diverse maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zijn gericht op het zo lang mogelijk vasthouden van water en het zo veel mogelijk voorkomen van waterkwaliteitsproblemen.

Als agrariër kunt u maatregelen nemen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een stuw in de sloot of door het aanleggen van peilgestuurde drainage. In Gelderland is het mogelijk om (vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer – DAW) een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert.

Meer informatie en de maatregelenlijst vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl/droogte.

Vraag een vrijblijvend keukentafelgesprek aan en maak samen met ons een concreet plan voor de toekomst! Neem contact met Maike Hanenberg via daw@ltonoord.nl of 088- 888 66 31.