Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Stuurgroep

De stuurgroep is eindverantwoordelijke voor de voortgang, de resultaten en goed financieel beheer van het project.

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit LTO Noord Gelderland, ForFarmers, Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina en Provincie Gelderland. Peter Schrijver, provinciaal bestuurder van LTO Noord Gelderland is voorzitter van de stuurgroep.

De stuurgroep bestaat uit:

 • Henk Jolink
  namens LTO Noord
 • Peter Schrijver
  namens Waterschap Rijn en IJssel
 • Robert Meijer (tijdelijk)
  namens ForFarmers
 • Erwin Wunnekink
  namens FrieslandCampina
 • Bart van Moorsel
  namens Provincie Gelderland
 • Jan ten Hove
  namens Rabobank
 • Peter Salverda
  namens Vitens
 • Carel de Vries (adviseur)