Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Studiegroep-begeleider Harm Rijneveld aan het woord

Deel dit bericht

‘Deze groep zwengelt zelf veel aan’

Met zes boeren startte bij VK-Oost (toen nog VKA) vier jaar geleden een studiegroep voor extensievere en biologische boeren. De groep bestaat nu uit tien enthousiaste leden. Begeleider Harm Rijneveld is ook enthousiast over de groep, de interactie onderling en de actieve houding van de deelnemers. ‘Het is mooi om te zien hoe deze groep boeren mooie stappen zetten op hun bedrijf en willen leren van en met elkaar.’


Harm Rijneveld is de studiegroepbegeleider van ‘studiegroep 22’ van VK-Oost. ‘De opkomst is altijd goed en de tijd is altijd te kort’, schetst hij.
Rijneveld is deels werkzaam als docent op de HAS Green Academy en heeft daarnaast zijn eigen advieskantoor ‘Terug naar de basis’ in het Brabantse Nieuwendijk. De afstand naar Oost-Nederland is voor hem geen belemmering. ‘Mede omdat de betrokkenheid en het enthousiasme groot zijn, kijk ik zelf ook altijd uit naar deze bijeenkomsten van VK-Oost. Afgelopen zomer is de groep op mijn initiatief zelfs hier geweest en hebben we een aantal bedrijven bezocht.’

Vrijheid
De studiegroep volgt het leerprogramma van VK-Oost, maar stuurt in overleg bij op de inhoud als dat wenselijk is. De onlangs gehouden bijeenkomsten over broeikasgassen in combinatie met ruwvoer kreeg bijvoorbeeld een iets andere invulling . De nadruk lag nog meer op pensuitstoot en methaan, NDF als de factor voor methaanemissie en koolstofvastlegging bij weiden en/of maaien. Rijneveld: ‘Het is heel prettig dat VK-Oost een vast leerprogramma heeft en dat alles goed georganiseerd is. Het is ook prettig dat we met deze studiegroep de mogelijkheid krijgen om waar nodig de inhoud iets aan te passen zodat het beter aansluit.’

Ben je (nog) geen lid van VK-Oost, maar zou je vrijblijvend een studiegroep-bijeenkomst bij willen wonen? Dat kan!
Mail naar Anne Groot Zevert via info@vruchtbarekringloopoost.nl en we regelen het.Actieve appgroep
Als voorbeeld noemt hij het jaarthema ‘Het nieuwe bemesten.’ ‘De afbouw van de derogatie is van grote invloed, maar voor deze studiegroep is die impact minder. Het thema is echter veel breder, want het gaat ook over bemestingsmoment en de wijze van toedienen bijvoorbeeld. Daarin kunnen de leden wel weer veel leren en delen met elkaar.’
Het samen leren beperkt zich niet alleen tot de bijeenkomsten van VK-Oost, merkt Rijneveld. Een WhatsApp-groep blijkt uitstekend middel te zijn om vragen te stellen, foto’s te delen en om ervaringen te delen. ‘De groep zwengelt zelf veel aan en in de appgroep wordt met regelmaat iets gedeeld. Dat zit in het type ondernemer, de meesten zijn een soort van pionier en moeten wel vragen, sparren en open zijn om verder te komen. Het lerende netwerk van VK-Oost gaat dus in de appgroep altijd door.’

Thema’s
Rijneveld verwacht dat lachgas en uitstoot van CO2 uit fossiele bronnen belangrijke thema’s worden de komende jaren. Ook zou hij met de groep graag nader ingaan op het natuurlijke systeem in combinatie met technisch management omtrent bodem, bemesting, (ruw)voer en weidegang. ‘Welke planning houd je aan als het om weiden gaat ,wat zijn strategieën en welke voorbeelden horen daar bij? De kringloop vanuit een integrale benadering blijft een belangrijk thema waarover nog veel te leren is.’

Ervaringen Egbert Harmsen
Deelnemer van het eerste uur is Egbert Harmsen uit Vorden die op landgoed Hackfort een biologisch bedrijf he
eft met vijftig melkkoeien op 90 ha grond met aandacht voor veel biodiversiteit.

‘De VK-Oost-studiegroep is een fijne groep mensen. De klik is goed en mede daarom delen we veel met elkaar. Harm Rijneveld is de begeleider die begrijpt waar het over gaat als je biologisch of extensief boert. Het is prettig dat de onlangs gehouden klimaatbijeenkomst zo ingevuld kon worden zodat dit voor onze groep direct toepasbaar was. Dus: geen methaan in de berekeningen en met koolstofopslag in de bodem om te laten zien dat extensief boeren klimaatneutraal kan en dat kunstmest- en krachtvoeraankoop en dieselverbruik behoorlijk doortikken. Niet om gangbare bedrijven af te vallen, maar om juist binnen onze groep met cijfers en overzichten te werken die van toepassing zijn in onze bedrijfsvoering.’

Ook binnen het jaarthema ‘Het nieuwe bemesten’ is volgens Egbert nog veel te leren. ‘Niet het nieuwe bemesten, maar anders bemesten. De mest is anders en neigt naar vaste mest. Hoe ga je daar mee om? Daar zou ik graag meer over leren binnen VK-Oost.’

Zijn bedrijf deed afgelopen september mee aan Loeren bij de Boeren van VK-Oost. Bekijk hier de bedrijfsflyer: