Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Studenten aan de slag met uw praktijkvraag

Deel dit bericht

We leren het meest in de praktijk!


Daarom verbindt Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers  graag studenten aan leden. Behalve dat we studenten gelegenheid geven om te leren, is meedoen ook interessant voor u als lid: de studenten gaan namelijk aan de slag met een vraagstuk dat speelt op uw bedrijf. In 2021 zijn er twee trajecten binnen het Zone.college waar we uw hulp voor willen inroepen. Heeft u een prangende vraag over uw bedrijf, maar (nog) geen tijd om dat uit te zoeken? Lees dan verder.

Samen Leren Ondernemen

In het traject Samen Leren Ondernemen (SLO) werken mbo-studenten (3e jaars) van Zone.college samen met hbo-studenten van Aeres Hogeschool Dronten aan een praktijkvraag van melkveehouders of loonwerkers. De studenten werken ongeveer 7 weken aan uw vraag en zullen u daarvoor enkele keren bezoeken. Praktische praktijkvragen waarmee deze studenten aan de slag kunnen, zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe pas ik bieten of sorghum toe in mijn bedrijf? ‘Wat is het effect van opstallen of juist van weiden op mijn mineralenbenutting’? Of ‘Hoe kan ik de biodiversiteit binnen het bedrijf verhogen met behoud van inkomen’? De onderzoeksperiode loopt van februari tot april 2021. In totaal gaan de studenten zo’n 7 dagen, verdeeld over die periode, aan het werk met uw vraagstuk. De uitkomsten worden natuurlijk aan u gepresenteerd. Vraag insturen? Mail dan naar: hdriesen@zone.college

Foto is vóór coronatijd gemaakt.

Oefenbedrijf duurzame melkveehouderij

Tweedejaarsstudenten van Zone.college gaan in dit traject aan de slag met het thema  ‘duurzame veehouderij’. De studenten verdiepen zich in maatregelen met betrekking tot het verduurzamen van de kringlopen, de bodem, de veestapel en het rantsoen. Allereerst brengen ze de huidige situatie van uw melkveebedrijf in kaart: ze onderzoeken welke onderdelen op het bedrijf extra aandacht verdienen en maken een verbeterplan. Hierin worden ook de economische effecten meegenomen.

Lijkt het u leuk om studenten te helpen bij deze uitdaging en vindt u het geen bezwaar om bedrijfstechnische en economische gegevens te delen met studenten en de begeleidende docent? Dan zijn wij op zoek naar u! Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met deze bedrijfsgegevens en worden deze niet met anderen gedeeld.

Wat wordt van uw verwacht als oefenbedrijf?

  • U kunt de studenten een aantal keren op uw bedrijf verwelkomen. Een bedrijfsbezoek duurt ongeveer 2 uur;
  • Deze bezoeken vinden plaats in de periode januari tot en met april 2021;
  • U bent bereid uw technische en economische gegevens beschikbaar te stellen aan de studenten.

Wat krijgt u er voor terug?

  • De nieuwsgierig studenten stellen vragen en kijken met een frisse blik naar het bedrijf, zodat u nieuwe inzichten krijgt in de bedrijfsvoering;
  • U ontvangt een verbeterplan met aanbevelingen die economisch onderbouwd zijn;
  • De studenten leveren in overleg een tegenprestatie en helpen u graag een dag met werkzaamheden als melken, voeren, etc.

Voor vragen, opmerkingen of aanmelden kunt u contact opnemen met: Zone.college locatie Doetinchem: Harry Driessen E: hdriesen@zone.college  of T: (088) 26 20 900