Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Statement VKA-bestuur over verdwijnen derogatie 

Deel dit bericht


Het nieuws over het verdwijnen van de derogatie is onacceptabel voor de VKA. Het VKA-bestuur bracht daarom een statement onder de aandacht bij het ministerie van LNV en de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Voor ons staat buiten kijf dat we als VKA de weg in blijven slaan naar een efficiënte en verantwoorde inzet van mineralen op eigen bedrijf en dat we ons blijven inzetten voor invloed op het beleid. Als lerend netwerk richten we ons bovendien op andere relevante thema’s. Hieronder het statement en de toelichting aan VKA-leden.
Beste VKA-lid,

Het nieuws over het verdwijnen van de derogatie is onacceptabel voor de VKA. Deze beslissing doet beslist geen recht aan kringlooplandbouw en druist rechtstreeks in tegen de onderbouwde en verantwoorde data waarvoor we ons samen met jullie de afgelopen jaren hebben ingezet.

Voor ons staat buiten kijf dat we als VKA de weg in blijven slaan naar een efficiënte en verantwoorde inzet van mineralen op eigen bedrijf en dat we ons blijven inzetten voor invloed op het beleid.
Als lerend netwerk richten we ons bovendien op andere relevante thema’s, zodat jij als lid op een praktische en verdiepende manier handvatten krijgt om op je eigen bedrijf mee aan de slag te gaan.

In de bijlage lees je het statement dat we deze week onder de aandacht brengen bij het ministerie van LNV en de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Hiermee geven we een duidelijk en onderbouwd signaal af dat we de derogatie-afschaffing niet zomaar laten gebeuren en dat we ons nadrukkelijk niet gehoord en gewaardeerd voelen.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VKA


Klik hieronder voor het verstuurde statement aan het ministerie van LNV en de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer:


Hieronder de eerder verzonden reactie n.a.v. het 7e Nitraat Actie Plan: