Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Starten met beweiden? Lees deze tips

Deel dit bericht

Bent u van plan om binnenkort te starten met beweiden? Een enkele boer heeft de koeien inmiddels al in de wei lopen. We vroegen Sjoerd Roelofs van DLV Advies naar zijn tips voor het starten met beweiden. In de tiplijst van DLV Advies vindt u een overzicht van adviezen.

“Als je een standweide systeem hanteert, dan is het in veel gevallen nu een goed moment om te starten met beweiden”, vertelt hij. “Het gras is nu ongeveer 12 cm lang. Als je een omweide systeem hanteert of stripgrazen, dan is het beter om nog even wachten met de koeien naar buiten te doen. Dan moet het gras toch minimaal 17 cm lang zijn.”

Voorbereiden
Om te starten met beweiden moet je eerst voorbereidingen treffen. Zorg dat de watervoorziening en afrastering op orde is. “Bij omweiden en stripgrazen is het goed om groeitrappen aan te leggen. Na 3 weken weidegang zal er bij omweiden en stripgrazen een aantal hectare gras gemaaid moeten worden om etgroen te houden voor de weidegang. Bij (roterend) standweiden en Nieuw Nederlands weiden komt er weer etgroen beschikbaar na de eerste snede.”

Eerst beweiden of eerst maaien
Als veehouder heeft u de keuze om vroeg met beweiden te starten of te wachten tot de eerste snede eraf gaat. “Vroeg starten met beweiden heeft als voordeel dat je op eiwitaanvulling en hoeveelheid krachtvoer kunt besparen. Ook krimpt je voervoorraad minder snel doordat de koeien het zelf ophalen.”

Vanuit DLV Advies is een tiplijst opgesteld voor beweiden. Deze lijst vindt u hier:  TIPS DLV Start beweiding voorjaar 2020.