Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA houdt 2e Loeren bij de Boeren op 16 september 2022 

Deel dit bericht


Staat de de tweede editie van de
VKA-Inspiratiedag Loeren bij de Boeren
op 16 september 2022 al in uw agenda?

Voor VKA-leden:

Tien VKA-leden openen de deuren van hun bedrijf en geven een excursie. VKA-leden bezoeken op deze dag met hun studiegroep twee bedrijven van VKA-leden, ’s ochtends en ’s middags. De VKA deelt VKA-leden vooraf per studiegroep bij twee bedrijven in.

Let op: aanmelden is nog wel verplicht! Leden melden zich via WhatsApp aan bij Anne Groot Zevert.

In de WhatsApp-groepen van de VKA-studiegroepen volgt hierover binnenkort meer informatie.

Voor VKA-relaties, – partners en -studiegroep-begeleiders:

VKA-relaties, – partners en andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom tijdens Loeren bij de Boeren.
Zij kunnen zich via deze link aanmelden. 

Binnenkort volgt meer informatie.