Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Sensoren

Onderaan deze pagina ziet u twee links. Deze links brengen u naar actuele weergave van bodemtemperatuur, bodemvocht en elektrische geleidbaarheid van de bodem. De gegevens zijn actueel en terug te zien tot een maand geleden, zodat het verloop zichtbaar is.

De getoonde informatie is gecodeerd naar grondsoort, grondwatertrap en gewas. Bepaal eerst de codering voor uw eigen perceel en klik dan door naar de bijbehorende grafiek voor informatie.

 

Toelichting codering

De code bestaat uit drie letters:

De 1e is voor de grondsoort:
Z = zandgrond
K = kleigrond

De tweede letter is afgeleid van de grondwatertrap (GWT):
N = nat; GWT I,II,IIb,III,
M = middel; GWT IIIb,IV,V,Vb
D = droog; GWT VI,VII,VIIb

De derde letter is afgeleid van het gewas:
G = gras
M = mais

Mocht u twijfelen over de grondwatertrap onder uw perceel en de grondsoort, dan kunt u achterhalen welke grondwatertrap op het betreffende perceel van toepassing is via de website Boerenbunder. Door in de adresbalk de locatie in te typen verschijnt in het linkerscherm de bijbehorende informatie. Zo kunt u uw eigen codering samenstellen en de hierbij behorende waarden van temperatuur en bodemvocht zien.

 

Meerdere leveranciers

Om gebruikerservaringen te testen zijn er sensoren geplaatst door twee verschillende leveranciers: Terrateq en Koenders. Via beide leveranciers kunt u de meetresultaten van de sensoren bekijken op de door hen daarvoor ingerichte online omgeving. U zult daardoor verschil merken in de weergave van de meetresultaten en het gebruik van de online omgeving.

De grafieken van Terrateq geven per grondsoort een overzicht van de meetresultaten van sensoren die op verschillende locaties zijn geplaatst. De grafieken laten de meetresultaten van de afgelopen 30 dagen zien.

De grafieken van Koenders geven het individuele diepteprofiel per geplaatste sensor weer. Op deze grafieken kunt u de meetresultaten vanaf augustus bekijken.

Ga naar de sensoren van Terrateq

Ga naar de sensoren van Koenders

Dit project is mogelijk gemaakt door de EU: