Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw

Deel dit bericht

Voor het project “Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw” zijn we op bezoek gegaan bij melkveehouder Egbert Harmsen om inzicht te krijgen wat hij op zijn bedrijf doet aan natuurinclusieve landbouw. Bekijk hieronder de inspiratievideo:

Zeventig Achterhoekse agrarische ondernemers verdiepen zich de komende periode in natuurinclusieve landbouw en konden kiezen uit drie trajecten: een eerste kennismaking met natuurinclusieve landbouw, een verdieping in natuur inclusieve landbouw of een bedrijfsplan ontwikkelen plus een cursus ‘Natuurondernemer niveau 1.’ Het project is een samenwerking tussen vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA), LTO Noord, de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten.

Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Kijk op de website van ELFPO voor meer informatie.