Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Samen leren voor natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek

Ben jij melkveehouder of akkerbouwer in Oost-Nederland en wil je meer leren over het toepassen van natuurinclusieve landbouw in je bedrijfsvoering? Meld je dan aan voor de basiscursus of de verdiepingscursus van het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw’. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van voedselproductie waarbij de natuur zo goed en veel als mogelijk is ingepast in de bedrijfsvoering.

Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ verbreedt en verdiept de kennis van agrariërs in Oost-Nederland (Achterhoek en omgeving) op het gebied van natuurinclusieve landbouw zodat zij hier op eigen bedrijf onderbouwd en gemotiveerd mee aan de slag kunnen. Het integreren van natuurinclusieve landbouw kan een oplossing zijn en kansen bieden om met de uitdagingen waar de landbouw mee te maken heeft om te gaan.

Het project kent vier afzonderlijke trajecten waaraan agrarische ondernemers mee kunnen doen: een basiscursus, een verdiepende cursus met een natuurinclusief bedrijfsplan en één op één-coaching, een lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren en een traject waarin verbinden en verdienen in en met de omgeving en samenleving centraal staat. Het project heeft een looptijd van 2023 tot juni 2024.

Het project wordt uitgevoerd door de vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) in samenwerking met VALA, Theo Nieuwenhuis en Heidi Uenk en mogelijk gemaakt door het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.

Samen leren, kennis opdoen op verschillende thema’s en het toepassen van natuurinclusieve landbouw staan centraal tijdens het project. Er komt veel op de landbouw af. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in de mestwetgeving, de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, herstel van biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Daarnaast zet het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) steeds meer in op vergroening met het leveren van ecologische diensten.
Het integreren van natuurinclusieve landbouw kan een oplossing zijn en kansen bieden om met deze uitdagingen om te gaan, passend bij de bedrijfsvoering en bij de omgeving.

Meer info en contact

Doe mee met één van de volgende trajecten

Traject A:

Basiscursus
Natuurinclusieve Landbouw Achterhoek

Traject B:

Verdiepingscursus:
Ik en mijn natuurinclusieve plan

Traject C:

Open praktijknetwerk
natuurinclusieve landbouw Achterhoek

Traject D:

Natuurinclusief ondernemerschap:
verbinden en verdienen met je omgeving

Traject A

Basiscursus Natuurinclusieve Landbouw Achterhoek

Ben jij melkveehouder of akkerbouwer in Oost Nederland (Achterhoek en omgeving) en wil je meer weten over de basisprincipes van natuurinclusieve landbouw en hoe je dit kunt integreren in je bedrijfsvoering? Meld je dan nu aan voor de basiscursus Natuurinclusieve Landbouw Achterhoek.

Natuurinclusieve landbouw draait om een landbouw die natuurlijke processen integreert in de bedrijfsvoering. Het begint met een gezonde bodem, gaat om het sluiten van kringlopen en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.

Organisatie en begeleiding

  • De organisatie van de cursus is in handen van de VKA. De uitvoering wordt gedaan door Heidi Uenk en Theo Nieuwenhuis, voormalig melkveehouder en adviseur op het gebied van bodem en kringlooplandbouw en akkerbouwer in Didam.

De basiscursus is bedoeld voor nieuwsgierige boeren die nog geen ervaring hebben met natuurinclusieve landbouw en behoefte hebben aan basisinformatie. Tijdens de basiscursus leer je wat de kenmerken zijn van natuurinclusief werken, hoe je ‘natuurinclusief’ naar je bedrijfssysteem kunt kijken, welke maatregelen kunnen worden toegepast en hoe deze aansluiten bij de (toekomstige) ontwikkelingen en financieringen.

De cursus bestaat uit 4 ochtenden. Er is plek voor maximaal 20 agrarische ondernemers. Tijdens de cursusdagen combineren we theorie met een veldbezoek. De eerste bijeenkomst is op donderdag 14 september 2023, de laatste op 8 maart 2024.

Aan het einde van de cursus heb je een goed beeld van natuurinclusieve landbouw en welke voordelen het jouw bedrijf biedt. 

De cursus wordt begeleid door Heidi Uenk en  Theo Nieuwenhuis, voormalig melkveehouder en adviseur op het gebied van bodem en kringlooplandbouw en akkerbouwer in Didam.

Deelname aan traject A is gratis.

Basiscursus Natuurinclusieve Landbouw Achterhoek

Datum

Inhoud

Donderdag 14 september

Tijd: 9.30 -12.00 uur

Locatie: Agro-innovatiecentrum ‘De Marke’ – Hengelo (Gld.)

Cursusdag 1: Natuur inclusieve landbouw: de bodem als basis

Inleiding werken vanuit de kringloopsysteem-gedachte en de relatie tussen bodem, plant, dier, mest en de ondernemer

 

Thuisopdracht: reflectie natuurinclusieve landbouw en je eigen bedrijf 

Donderdag 16 november

Tijd: 9.30 -12.00  uur

Cursusdag 2: Excursie naar inspiratiebedrijf natuurinclusieve landbouw  Thema: Gewassen en bodemleven

Donderdag 25 januari

Tijd: 9.30 -12.00  uur

Cursusdag 3:  Relatie tussen bemesting en bodem en de functie van landschapselementen in je bedrijfsvoering

Vrijdag 8 maart

Tijd: 9.30 -13.30  uur

Locatie: te Brake, Wooldseweg 84 – Winterswijk Woold
Aansluitend lunch bij Suzie’s Farm

Cursusdag 4: Ga je stappen zetten en welke zijn dat?

Hoe sluiten deze aan bij ontwikkelingen en financieringen?

Traject B

Verdiepingscursus: Ik en mijn natuurinclusieve plan

Ben jij melkveehouder of akkerbouwer in Oost Nederland, ben je bekend met de basis van natuurinclusieve landbouw en wil je dit voor jouw bedrijf verder verdiepen en doorvoeren? Dan is deze cursus geschikt voor jou. In de verdiepingscursus gaan we in op diverse thema’s, zoomen we in op jouw bedrijfssituatie, leervraag- en plan op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Natuurinclusieve landbouw draait om een landbouw die natuurlijke processen integreert in de bedrijfsvoering. Het begint met een gezonde bodem, gaat om het sluiten van kringlopen en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.

Organisatie en begeleiding

  • De organisatie van de cursus is in handen van de VKA. De uitvoering wordt gedaan door Heidi Uenk en Theo Nieuwenhuis, voormalig melkveehouder en adviseur op het gebied van bodem en kringlooplandbouw en akkerbouwer in Didam.

De verdiepingscursus is bedoeld voor boeren die ervaring hebben met natuurinclusieve landbouw en hun natuurinclusieve bedrijfsplan verder willen verdiepen en uitvoeren.

De cursus bestaat uit 4 ochtenden. Er is plek voor maximaal 10 agrarische ondernemers. De eerste bijeenkomst is op donderdag 21 september, de laatste is op donderdag 7 maart. Tijdens de cursusdagen combineren we theorie met een veldbezoek. We gaan in op je specifieke leervraag in groepsverband. Tijdens iedere bijeenkomst is er gelegenheid om één op één te sparren met cursusbegeleider Theo Nieuwenhuis en te werken aan je eigen natuurinclusieve plan.

Naast verdiepende kennis over natuurinclusieve landbouw krijg je antwoorden op je persoonlijke leervraag. Je hebt geleerd van de andere deelnemers en de begeleider en hebt met deze kennis stappen gezet in de uitvoering van natuurinclusieve landbouw op je bedrijf. Deelname aan traject B levert je een eigen natuurinclusief plan op.

De cursus wordt begeleid door Heidi Uenk en Theo Nieuwenhuis, voormalig melkveehouder en adviseur op het gebied van bodem en kringlooplandbouw en akkerbouwer in Didam.

De kosten voor deelname aan traject B bedragen € 150,- exclusief BTW.

Verdiepingscursus: ik en mijn natuurinclusieve plan

Datum

Inhoud

Donderdag 21 september

Tijd: 9.30 – 12.30  uur

Locatie: Agro-innovatiecentrum ‘De Marke’ – Hengelo (Gld.)

Cursusdag 1: Natuurinclusieve landbouw: De bodem als basis

Werken vanuit de kringloopsysteemgedachte en de relatie tussen bodem, plant, dier, mest en de ondernemer

Sparren over en aan de slag met je eigen plan

 

Huiswerk: Deelnemer inventariseert de situatie en processen op zijn of haar bedrijf in relatie tot natuur-inclusief

Woensdag 8 november

Tijd: 9.30 -12.30  uur

Cursusdag 2: Excursie naar inspiratiebedrijf natuurinclusieve landbouw

Thema: Verdieping gewassen en bodemleven

Sparren over en aan de slag met je eigen plan

Donderdag 18 januari

Tijd: 9.30 -12.30 uur

Cursusdag 3: Verdieping relatie bemesting en bodem en de functie van landschapselementen in je bedrijfsvoering

Sparren over en aan de slag met je eigen plan

Donderdag 7 maart 

Tijd: 9.30 -15.30/16.00 uur

Locatie: te Brake, Wooldseweg 84, Winterswijk-Woold
Aansluitend lunch bij Suzie’s Farm

Cursusdag 4: Ga je verdiepende stappen zeten, welke zijn dat en wat zijn de financiële consequenties?

Gedurende traject:
1 op 1 sparren

Iedere deelnemer kan 1 op 1 sparren met cursusbegeleider Theo Nieuwenhuis

Gedurende traject: WhatsApp-groep

Communicatie en interactie via WhatsApp-groep

Traject C

Open praktijknetwerk natuurinclusieve landbouw Achterhoek

In Oost Nederland zijn veel agrarische ondernemers al aan de slag met natuurinclusieve landbouw.

In traject C bouwen we verder aan en faciliteren we een open en lerend praktijknetwerk. Centraal staat dat boeren leren van boeren en elkaar ontmoeten voor inspiratie, praktijkvoorbeelden en kennisuitwisseling. Meedoen = leren.

Het verschil met traject B is dat traject C een blijvend praktijknetwerk is waar leren van en met elkaar centraal staat.

Rond de zomer van 2023 wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd.

Op korte termijn volgt meer informatie over traject C. Wil je je nu alvast aanmelden? Dat kan.

Agrarische ondernemers (melkveehouders en akkerbouwers) in Oost Nederland die samen willen optrekken in een inspirerend lerend netwerk. 

Een divers programma met doorlopende leer- en doe activiteiten die bepaald worden door de netwerkdeelnemers zelf. Boeren leren hier van boeren maar ook van deskundigen. Een WhatsAppgroep zorgt voor levendige uitwisseling van weetjes en nieuwe kennis.

Enthousiasme, inspiratie, verdieping en kennis van collegaboeren en anderen.

Het lerende netwerk start vanaf zomer 2023, bijeenkomsten en sprekers worden georganiseerd door de VKA. Heidi Uenk en Onno van Eijk (https://blikopeners.nu/over-mij/) zal het netwerk begeleiden.

De kosten voor deelname aan traject C bedragen € 50,- per persoon exclusief BTW.

Traject D

Natuurinclusief ondernemerschap: verbinden en verdienen met je omgeving

Om succesvol ondernemer te zijn met natuurinclusieve landbouw is de verbinding met de omgeving en de samenleving cruciaal.

In dit leertraject besteden we daar expliciet aandacht aan. Zo organiseren we bijvoorbeeld ontmoetingen tussen ondernemers en de samenleving en andere belanghebbenden.

Een ontdekkingsreis naar nieuwe verbindingen, samenwerking en nieuw verdienmodel. Het exacte programma wordt later ingevuld.  

Nieuwe inzichten voor verbinding en samenwerking in de regio.

Traject D start medio 2023. Dit wordt nog ingevuld.

Deelname aan traject D is gratis.

Ik meld mij aan voor Traject A:

Basiscursus Natuurinclusieve Landbouw Achterhoek

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om en wordt uw privacy gewaarborgd. Dat leest u ook terug in onze privacyvoorwaarden.

Ik meld mij aan voor Traject B:

Verdiepingscursus: Ik en mijn natuurinclusieve plan

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om en wordt uw privacy gewaarborgd. Dat leest u ook terug in onze privacyvoorwaarden.

Ik meld mij aan voor Traject C:

Open praktijknetwerk natuurinclusieve landbouw Achterhoek

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om en wordt uw privacy gewaarborgd. Dat leest u ook terug in onze privacyvoorwaarden.

Ik meld mij aan voor Traject D:

Natuurinclusief ondernemerschap: verbinden en verdienen met je omgeving

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om en wordt uw privacy gewaarborgd. Dat leest u ook terug in onze privacyvoorwaarden.

Meer info en contact

Organisatie en begeleiding project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’

De cursus wordt georganiseerd door de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA).
De uitvoering is in handen van Heidi Uenk in samenwerking met Anne Groot Zevert (VKA) en Mascha Scharenborg (communicatie VKA). De inhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door Theo Nieuwenhuis.

Wil je graag meer informatie of heb je vragen?
Neem contact op met Heidi Uenk
via tel. 06 53 34 58 89 of mail naar info@vkachterhoek.nl