Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

programma 2020-2021

Hoofdthema 2020-2021

Het hoofdthema voor het seizoen 2020 – 2021 is “Kansen in de Vruchtbare Kringloop”. De gezamenlijke zoektocht naar wat allemaal al kan op bedrijfsniveau, wat er al gebeurt, wat zijn uitdagingen, ideeën, oplossingen en natuurlijk elkaar inspireren. Binnen deze invalshoek gaan we een heel breed spectrum aan onderwerpen behandelen. Het jaar waarin we op zoek gaan naar wat kan! In brede zin (VKA) en bij ieder lid.

Programma voor leden

Leerprogramma 2020 – 2021:

1e inspiratiebijeenkomst

juli/augustus 2020
 • We vullen deze inspiratiebijeenkomst in de vorm van 14 veldbijeenkomsten op De Marke (buiten) om de nieuwste ontwikkelingen te zien en te ervaren, elke keer samen met 2 studiegroepen, 1 loonwerker en 4 partners.

Download voor meer informatie de excursiegids:

1e studiegroep bijeenkomst

oktober 2020
 • Met vaste studiegroep begeleider: we gaan door op “Goed eiwit van eigen land” (terugblik, actualiteit en vooruitblik) en deze bijeenkomst wordt ingegeven door de actualiteit en bedrijfseigen cijfers.
 • Naast de KringloopWijzer cijfers worden ook de cijfers van de voorjaarskuilen besproken.

1e themabijeenkomst

november-december 2020

keuze uit 4 thema’s:

1. Inspelen op klimaatverandering

 • De laatste jaren wordt klimaatverandering ernstig merkbaar. Droogte en hitte, maar ook hevige regenval komen vaker voor en hebben (grote) invloed op het bedrijfstechnisch handelen en daarmee de resultaten. Hoe kun je als agrariër inspelen op deze verandering? Waar kun je het bedrijf en de werkwijzen aanpassen en meer robuust te maken?

2. Kansen in de bodem voor een optimale ruwvoerproductie

 • Een goede bodemkwaliteit is belangrijk voor optimale ruwvoerproductie, een hoge mineralenbenutting en weinig verliezen. Op basis van je eigen bodem en ruwvoer cijfers en de cijfers van de collega VKA boeren in jouw studiegroep krijg je inzicht in de bodemkwaliteit en ga je verschillen met elkaar bespreken. Samen met een expert gaan jullie bedrijfsspecifiek kansen in de bodem voor een optimale ruwvoerproductie bespreken.

3. Verdieping koe en kringloop

 • De koe is een belangrijke schakel in de kringloop. Op het melkveebedrijf worden er veel diverse diergezondheidskengetallen geregistreerd. Waar kan je nog optimaliseren betreft diergezondheid waardoor mineralen niet verloren gaan of beter worden benut? In samenwerking met Gezondheidsdienst voor Dieren worden bedrijfseigen gezondheid gerelateerde cijfers en kansen besproken.

4. Verbinding boer en samenleving

 • Een goede relatie en verbinding met je omgeving, van buren, beleid tot media, is in deze tijd essentieel. Het bepaalt in toenemende mate de ondernemersruimte van ieder bedrijf. Binnen het VKA is dit ook een speerpunt. Kringlooplandbouw doe je niet alleen, maar samen met je omgeving. In deze themabijeenkomst laten we zien wat de betekenis is van het verbinden en hoe het werkt. Tevens geven we praktische handvatten voor ondernemers waar je morgen mee kunt beginnen.

2e inspiratiebijeenkomst

januari 2021

Voor alle leden, partners, etc.

VKA houdt een inspiratiemaand met als titel ‘Hoe verdien jij jouw brood in 2021?’ Tijdens drie webinars geeft de VKA inspiratie en praktische inzichten over verdienmodellen van melkveebedrijven.

Op 11, 20 en 29 januari praat VKA met interessante sprekers over verdienmodellen, telkens met een andere invalshoek.

Klik voor meer informatie of voor de aanmeldlink VKA Inspiratiemaand ‘Hoe verdien jij je brood in 2021? ” op onderstaande button.

2e themabijeenkomst

januari-februari 2021

keuze uit 4 thema’s:

1. Inspelen op klimaatverandering

 • De laatste jaren wordt klimaatverandering ernstig merkbaar. Droogte en hitte, maar ook hevige regenval komen vaker voor en hebben (grote) invloed op het bedrijfstechnisch handelen en daarmee de resultaten. Hoe kun je als agrariër inspelen op deze verandering? Waar kun je het bedrijf en de werkwijzen aanpassen en meer robuust te maken?

2. Kansen in de bodem voor een optimale ruwvoerproductie

 • Een goede bodemkwaliteit is belangrijk voor optimale ruwvoerproductie, een hoge mineralenbenutting en weinig verliezen. Op basis van je eigen bodem en ruwvoer cijfers en de cijfers van de collega VKA boeren in jouw studiegroep krijg je inzicht in de bodemkwaliteit en ga je verschillen met elkaar bespreken. Samen met een expert gaan jullie bedrijfsspecifiek kansen in de bodem voor een optimale ruwvoerproductie bespreken. 

3. Verdieping koe en kringloop

 • De koe is een belangrijke schakel in de kringloop. Op het melkveebedrijf worden er veel diverse diergezondheidskengetallen geregistreerd. Waar kan je nog optimaliseren betreft diergezondheid waardoor mineralen niet verloren gaan of beter worden benut? In samenwerking met Gezondheidsdienst voor Dieren worden bedrijfseigen gezondheid gerelateerde cijfers en kansen besproken.

4. Verbinding boer en samenleving

 • Een goede relatie en verbinding met je omgeving, van buren, beleid tot media, is in deze tijd essentieel. Het bepaalt in toenemende mate de ondernemersruimte van ieder bedrijf. Binnen het VKA is dit ook een speerpunt. Kringlooplandbouw doe je niet alleen, maar samen met je omgeving. In deze themabijeenkomst laten we zien wat de betekenis is van het verbinden en hoe het werkt. Tevens geven we praktische handvatten voor ondernemers waar je morgen mee kunt beginnen.

2e studiegroep bijeenkomst

maart 2021
 • Bespreken van de KringloopWijzer cijfers (terugblik, actualiteit en vooruitblik) en deze bijeenkomst wordt ingegeven door de actualiteit en bedrijfseigen cijfers.

Werk jij samen met ons aan een vruchtbare toekomst?

Je bent van harte welkom bij VK-Oost!
Aanmelden