Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Praktijkstudiedag Koeien Kruiden Kansen: vergroot je kennis over kruidenrijk grasland!

Deel dit bericht

Op 23 februari organiseren VKA, PPS project KLIMEA en ForFarmers een praktijkstudiedag over kruiden in grasland. De studiedag is gericht op melkveehouders in Oost Nederland, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Onderzoekers en melkveehouders zullen op deze dag hun kennis en ervaringen met u delen over teelt- en beheersaspecten van diverse kruiden in grasland, opbrengsten en voederwaarden, en de bredere waarden van kruiden voor bijvoorbeeld biodiversiteit en droogteresistentie. Ook wordt aandacht besteed aan beloningen voor kruidenrijk grasland.Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:

 • Inloop met koffie en thee

 • Opening door dagvoorzitter John Koeleman, voorzitter van VKA

 • Meerwaarde van kruidenrijk grasland voor biodiversiteit en agrarische productie (PPS DZK Living Lab kruidenrijk grasland Achterhoek)
  • Nick van Eekeren, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut
  • Melkveehouder in het project

 • Teelt en beheersaspecten van kruiden
  • Ronald van Hal, innovatiemanager ruwvoerteelt bij ForFarmers

 • Lunch

 • Opbrengsten van graskruidenmengsels met en zonder druppelirrigatie (PPS project KLIMEA)
  • Herman van Schooten, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research

 • Praktijkervaringen met kruidenrijk grasland
  • Andre de Groot, melkveehouder in kennisgroep KLIMEA

 • Beloningen voor kruidenrijk grasland
  • Ruth Ijspeert, programmamanager Biodiversiteit bij FrieslandCampina

 • Afsluiting

Meld je aan en vergroot je kennis over kruidenrijk grasland!

Aanmelden kan hier. Het programma is inclusief een lunch.