Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Praktijkmiddag precisiegewasbescherming in samenwerking met Abemec

Deel dit bericht

De kennisgroep Waterwijsboeren en de VK-Oost-studiegroep loonwerkers waren dinsdag 5 maart te gast bij loonbedrijf Zweverink in Hengelo. De middag werd georganiseerd vanuit Waterwijsboeren in samenwerking met landbouwmechanisatiebedrijf Abemec. Grondwaterkwaliteit en de nieuwste technieken op het gebied van precisiegewasbescherming stonden centraal tijdens de bijeenkomst.


In het project Waterwijsboeren ontwikkelen deelnemers al enkele jaren kennis over het verminderen van nitraatuitspoeling in de grondwaterbeschermingsgebieden. Ook wordt data verzameld aan de hand van N-min bemonstering. In 2023/2024 wordt deze kennisdeling binnen VK-Oost mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.


Het programma 5 maart bestond uit twee onderdelen. De aanwezigen konden in gesprek met Vitens en de provincie Gelderland over de doelen in het gebied, wijzigingen in wet- en regelgeving en hoe de samenwerking nu loopt. Ook uitslagen van de N-min metingen in het gebied en metingen naar restanten van gewasbeschermingsmiddelen zijn gedeeld.

In gesprek over grondwaterkwaliteit

Inez de Leau-Kolkman van Vitens: ‘Als Vitens zijn wij blij met de uitnodiging van VK-Oost om met elkaar in gesprek te zijn over de grondwaterkwaliteit, en breder. Door de opbouw van de bodem in de Achterhoek zijn de winningen in dit gebied kwetsbaar voor invloeden van bovenaf, zoals infiltrerend oppervlaktewater en infiltratie/uitspoeling vanaf het maaiveld. Veel gronden in grondwaterbeschermingsgebieden worden agrarisch gebruikt. Boeren in grondwaterbeschermingsgebieden vervullen dus een belangrijke rol in het beheren van ons eerste en enige onvervangbare filter voor de drinkwatervoorziening: de bodem.

We zien hoeveel stappen boeren in en nabij grondwaterbeschermingsgebieden al jaren zetten om de kwaliteit van de bodem en het grondwater te verbeteren en beschermen. Daar zijn we ze zeer erkentelijk voor. Wij blijven daar graag samen aan werken.

We zien ook hoeveel er op boeren in grondwaterbeschermingsgebieden af komt in de vorm van extra regels. Wij maken ons daar ook zorgen over en vinden het belangrijk om juist in deze onzekere tijd met elkaar in gesprek te blijven. Zo’n middag biedt daar een fijne kans voor.

Tot slot was het natuurlijk erg interessant om te horen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van precisiegewasbescherming en de potentie die dat kan bieden.’


Inez de Leau-Kolkman van Vitens in gesprek met de aanwezige boeren en loonwerkers.


Nieuwste technieken

Het tweede deel van de middag werd met Abemec gekeken naar de nieuwste technieken op het gebied van precisiegewasbescherming. Deze markt is volop in ontwikkeling en de aanwezigen werden onder andere geïnformeerd over de Ecorobotix en diverse robots (Naïo Orio, FarmDroid).

De Ecorobotix.Na de presentatie kon er buiten onder andere de Ecorobotix bekeken worden. Deze machine is al in bedrijf en de resultaten die bij Abemec bekend zijn geven aan dat met deze machine een reductie in gewasbeschermingsmiddelen van 80 tot 95 procent mogelijk is. Daarnaast heeft het gewas meer groeidagen omdat er minder ‘schade’ is van gewasbeschermingsmiddelen op het gehele veld.
Theo Zweverink, het gastbedrijf van deze middag, had ook zijn Carré precisieschoffel opgesteld.

De Carré precisieschoffel.