Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Pilotgroep ‘Versnellen op klimaat’ voor extensievere bedrijven

Deel dit bericht

Extensieve bedrijven kunnen zich aanmelden voor de pilotbijeenkomst ‘Versnellen op klimaat’ op woensdagmiddag 3 juli*. In oktober 2023 organiseerden VK-Oost, ForFarmers en FrieslandCampina deze workshop op Foqusbedrijven in de Achterhoek. Vanuit extensievere boeren kwam de vraag of deze bijeenkomst ook specifiek voor hen opgezet zou kunnen worden. VK-Oost, FrieslandCampina en adviseur Harm Rijneveld, studiegroepbegeleider bij VK-Oost, pakten dit op en op 3 juli is de eerste pilotbijeenkomst. ‘Ook extensievere bedrijven kunnen nog veel doen als het gaat om broeikasgasuitstoot’, aldus Karin van der Toorn, programmanager Duurzame Veehouderij bij FrieslandCampina.De bijeenkomst op 3 juli wordt inhoudelijk begeleid door Harm Rijneveld van adviesbureau Terug naar de Basis. Rijneveld is tevens docent aan de HAS én studiegroepbegeleider bij VK-Oost. Tijdens de bijeenkomst is aandacht voor de onderwerpen rantsoen en ruwvoerkwaliteit, opbrengsten, goed bodembeheer, weiden, jongvee en hoe om te gaan met natuurland in combinatie met klimaatscores. Aan welke knoppen kunnen extensievere bedrijven draaien om de broeikasgasuitstoot te reduceren als je bijvoorbeeld veel natuurland en een lagere melkproductie hebt?


Nog veel te leren

Karin van der Toorn: ‘Het is jammer dat er een vooroordeel is over de scores van extensievere bedrijven als het om CO2-uitstoot gaat. Vaak zeggen zij dat er niet veel te halen is, maar ook voor extensieve bedrijven bestaan mogelijkheden. We geven hen praktische handvatten, zodat ze op eigen bedrijf aan de slag kunnen. Wij zien in onze data dat de spreiding groot is. 25 procent van de best scorende extensievere bedrijven doen het gemiddeld een stuk beter dan intensieve bedrijven. Er is nog veel winst te halen en veel te leren. Op het vlak van biodiversiteit scoren deze bedrijven vaak ook heel goed, maar ook met de CO2-uitstoot kunnen ze een goede beloning halen.’Aanmelden kan tot 27 juni bij Anne Groot Zevert via info@vruchtbarekringloopoost.nl

 Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst en de locatie volgt.

* Reservedatum is woensdagmiddag 10 juli (i.v.m. eventuele oogstwerkzaamheden)