Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Pilotbijeenkomst extensieve bedrijven

Deel dit bericht

Een groep van negen gemotiveerde, positief-kritische melkveehouders was op 3 juli te gast op het bedrijf van VK-Oost-lid Frank van den Brink in Aerdt. Onder begeleiding van Harm Rijneveld van adviesbureau ‘Terug naar de Basis’ en Jeroen Hospers van FrieslandCampina gingen ze dieper in op de mogelijkheden om broeikasgasuitstoot op hun bedrijf te verlagen.

In oktober 2023 organiseerden FrieslandCampina, ForFarmers en VK-Oost gezamenlijk in Oost-Nederland de bijeenkomsten ‘Versnellen op klimaat’. Een aantal leden gaf toen aan op zoek te zijn naar mogelijkheden en handvatten om met een extensievere bedrijfsvoering beter te scoren op het onderdeel klimaat.

Deze vragen waren voor VK-Oost, FrieslandCampina, en Harm Rijneveld van adviesbureau ‘Terug naar de Basis’ de reden om een programma te ontwikkelen voor de groep extensieve melkveebedrijven. Dit resulteerde in een pilotbijeenkomst op woensdag 3 juli. FrieslandCampina kijkt naar mogelijkheden om dit programma in het najaar verder uit te rollen.

Belonen op klimaat

Jeroen Hospers nam de aanwezigen mee in waarom FrieslandCampina de keuze maakt om te belonen op klimaat en er nu bijvoorbeeld nog minder beloond wordt op biodiversiteit. Hij gaf ook aan dat er voor nagenoeg elk bedrijfstype de mogelijkheid is om goed te scoren op klimaat. Hij onderbouwde dit met cijfers.

Harm Rijneveld ging hier dieper op in met de deelnemers. Hoe ontstaan de getallen? Wat doen de 25% beste extensieve bedrijven nu anders? Met name de voerefficiëntie bleek een belangrijke factor om beter te scoren op klimaat. Een aantal andere punten die de 25% beste extensieve bedrijven anders doen zijn:

  • Ze weiden meer

  • Ze hebben een hogere VEM en een lagere NDF in de graskuil

  • Ze houden minder jongvee aanGrip op emissies

De deelnemers gingen vervolgens aan de slag met de bedrijfseigen cijfers en konden zo zien waar ze juist al heel goed scoren en op welke onderdelen verbetering mogelijk is. Deze tips wisselden ze met elkaar uit. Met deze input en een aantal draaiknoppen voor meer grip op emissies gingen de deelnemers naar huis.


Namens de organiserende partijen willen wij de deelnemers nogmaals bedanken voor de bijdrage aan deze pilotbijeenkomst.