Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Gelderland gaat voor uitbreiding van doelsturing in de landbouw

Deel dit bericht

Landbouwgedeputeerde Harold Zoet ontving tijdens het symposium ‘Gelderland aan tafel voor doelsturing’, gehouden op donderdag 4 juli, het adviesrapport over de Monitor Duurzame Landbouw Gelderland (MDLG). Dit rapport kan een belangrijke bijdrage leveren aan een verdere uitbreiding van doelsturing in de landbouw in Gelderland, liet de gedeputeerde doorschemeren. Naast het rapport deden de deelnemende partijen ook een dringende oproep aan de provincie om daadwerkelijk met doelsturing in een pilot aan de slag te gaan met een beloning van 6000 euro per jaar voor 150 bedrijven gedurende drie jaar.

Uit handen van Frans Davelaar (Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland), Dick Loman (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) en Hermen Vreugdenhil (Collectief Rivierenland) ontving Harold Zoet het adviesrapport en ook een oproep aan de overheden. Frans Davelaar benadrukte de noodzaak van meer perspectief binnen de landbouwsector en zette in op drie speerpunten:

  1. Doelsturing: Gericht op meetbare resultaten

  2. Maatwerk: Ondernemers hebben mede regie over doelen en resultaten

  3. Samenwerking: Publieke en private partijen werken samen


Oproep tot implementatie

De 26 partners van het platform roepen op tot de implementatie van de monitor bij minimaal 150 boeren in de komende drie jaar. Deze monitor zal bijdragen aan een duurzame, natuurinclusieve kringlooplandbouw, met aandacht voor klimaat, circulariteit, biodiversiteit, water en bodem.


Harold Zoet nam de oproep in ontvangst en merkte op dat de provincie Gelderland de komende tijd zeker duurzame landbouw in Gelderland wil door ontwikkelen.

Frans Davelaar (links), directeur Natuur & Milieu Gelderland en penvoerder van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland overhandigt namens de partners van het Platform het verzoek aan gedeputeerde Harold Zoet tot financiering van de start van de Monitor Duurzame Landbouw Gelderland. Daarin wordt 2,7 miljoen euro gevraagd om met 150 boeren doelsturing mogelijk te maken met een maximale beloning van 6.000 euro per bedrijf per jaar gedurende drie jaar. 


Symposium Gelderland aan tafel voor doelsturing

Meer dan tachtig geïnteresseerden verzamelden zich in het Huis der Provincie voor het symposium, dat werd georganiseerd door het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland in samenwerking met VALA, VK-Oost en de provincie Gelderland. Het stond in het teken van de geleerde lessen uit lopende projecten zoals het Markemodel en de MDLG, evenals externe initiatieven zoals de KPI-systematiek.

Boerenraad en Markeraad

Frank Verhoeven van Boerenverstand gaf een inspirerende presentatie over “Landelijk sturen op doelen met behulp van KPI-systematiek”, gevolgd door een keukentafelgesprek onder leiding van dagvoorzitter Heleen Lansink.


Boeren uit de boerenraad gingen op het podium in gesprek met vertegenwoordigers uit de Markeraad (Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina en Rabobank) onder leiding van Johan de Kleuver. De boeren hebben in het Markemodel de afgelopen drie jaar succesvol geëxperimenteerd in een GLB-pilot met gezamenlijk sturen op doelen en daaraan gekoppeld belonen. Aan deze pilot nemen 35 boeren uit Winterswijk en Hengelo (Gld.) deel.
Het Markemodel is ontstaan vanuit de wens van VKA-leden (sinds 2023 VK-Oost).


Boeren willen beloond worden, desnoods met geld

Melkveehouder Hendrik Wesselink (Boerenraad)Ondertussen werd binnen het platform samen met de provincie Gelderland gekeken naar het opzetten van de Gelderse Biodiversiteitsmonitor. Dit initiatief heeft geleid tot de Monitor Duurzame Landbouw Gelderland. Samen met LTO Noord, De Fruitmotor, Collectief Rivierenland, VALA, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Natuur & Milieu Gelderland wil de provincie met 150 Gelderse boeren, waaronder de 35 boeren uit de GLB-pilot Markemodel, aan de slag gaan met het MDLG.

Meer informatie, presentaties, flyers en eindrapport

Download het rapport en de flyer:


Klik hier voor meer informatie over het Markemodel en  KPI-K gebiedspilot Achterhoek.