Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Persbericht VKA Inspiratiebijeenkomst

Deel dit bericht


De aanmeldingen voor de Inspiratiebijeenkomst komen al goed op gang! Heb jij je nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog! dat geldt uiteraard ook voor gezinsleden medewerkers, stagiairs en anders belangstellenden. Je meld je heel eenvoudig aan via deze link! In diverse media verscheen inmiddels al het persbericht over de bijeenkomst waarin meer over de sprekers en over het interessante programma van de te lezen is. 


PERSBERICHT


Inspiratiebijeenkomst vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers op 9 februari

VKA inspireert met bijeenkomst over toekomst van de landbouw in de Achterhoek

De toekomst van de landbouw in de Achterhoek is het thema van de Inspiratiebijeenkomst van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA), die op donderdag 9 februari wordt gehouden bij De Radstake in Heelweg.  Op de Inspiratiebijeenkomst geven verschillende sprekers uit de landbouw en sprekers uit de Achterhoek hun visie op dit thema.


Wat zijn de uitdagingen voor de Achterhoek, hoe kan de landbouw daaraan bijdragen en kunnen de landbouw en de Achterhoek elkaar als gebied en als merk versterken? De verschillende sprekers belichten deze vragen vanuit een ander perspectief. Namens de VKA zijn Anneloes Fleerkate en Joost Geuijen avondvoorzitters, die tevens aan de hand van stellingen de opvattingen en meningen van de aanwezigen peilen.

Anders leren kijken naar je bedrijf
Heleen Lansink is één van de sprekers. Samen met haar man heeft ze een melkveebedrijf in Sint Isidorushoeve. Ze is columnist bij Vee & Gewas en ook was ze betrokken bij de verkenning van een KPI-K-traject in Twente, waarbij aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren integrale verduurzaming wordt beloond bovenop de melkprijs. Er wordt gezocht naar een stapeling van beloningen voor de inspanningen die een boer levert.
Lansink: ‘Goedkoop en veilig melk produceren is in de toekomst niet meer de hoofdmoot voor een melkveehouder. We geven veel diensten gratis weg. Ik pleit voor een herpositionering van de boer, waarbij we niet alleen melk op waarde zetten, maar ook diensten ten bate van de samenleving en de maatschappij beloond worden. We moeten anders leren kijken naar onze bedrijven.’

Duurzaam bodembeheer
Arjen van Buuren van landgoed Velhorst in Lochem spreekt tijdens de Inspiratiebijeenkomst over de bodem als fundament van de landbouw. ‘We staan als maatschappij voor grote uitdagingen op het gebied van stikstof, water, klimaat en energie. Goed en duurzaam bodembeheer staat in relatie tot deze opgaven.  Er is echter geen eenduidig beeld van wat duurzaam beheerde bodem inhoudt. Vanuit mijn praktijkervaring als natuurinclusief ondernemer deel ik graag de mogelijkheden van concrete bodemverbeterende maatregelen en de voordelen daarvan’, licht hij toe.

Drie vooruitzichten
Vooruitzichten over de toekomst van de Achterhoekse landbouw worden geschetst door drie sprekers. De eerste is Robert van de Aa, directeur Herkauwers bij ForFarmers. Zijn presentatie gaat over het huidige landbouwsysteem, uitdagingen en verdienmodellen. Achterhoek.nl gaat in op de kracht van de Achterhoek als merk en tenslotte vertelt een ‘streekgenoot’ van Liemers Trots, een Liemerse boer die streekproducten maakt, over het succes van deelname aan deze netwerkorganisatie.
De bekende Achterhoekse weerman Gerrit Vossers zorgt voor een ludieke samenvatting en afsluiting van de avond. Uiteraard is na afloop de gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

Aanmelden
De VKA nodigt geïnteresseerden van harte uit voor de Inspiratiebijeenkomst. Opgeven is verplicht en kan tot 3 februari via https://vruchtbarekringloopoost.nl/inspiratieavond-09-02-2023/
De inloop is vanaf 19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur. Op www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl is meer informatie te vinden over de bijeenkomst,  over de VKA en het VKA-leerprogramma.