Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Partnerschap met Countus

Deel dit bericht

ALs VKA zijn we trots dat we ook Countus tot een van onze Gouden partners mogen rekenen. Countus is vanaf het begin betrokken geweest bij het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers en heeft vervolgens bijgedragen aan de transitie naar een formele vereniging. Onderstaand bericht van Countus delen we graag met u.

De VKA heeft tijdens de projectfase laten zien dat de formule werkt: een boereninitiatief die in samenwerking met ketenpartijen, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisatie en met de deelnemende veehouders werken aan continuïteit, waardering en ruimte voor ondernemerschap. Er wordt niet verteld wat goed of wat fout is, maar de deelnemers en aangesloten partijen worden zelf uitgedaagd om na te denken over wat voor hun de betekenis is van kringlooplandbouw en hoe dit in te passen is in hun bedrijfsvoering. Deze gedachte, alsook het enthousiasme en de vooruitstrevende instelling van de leden sluit goed aan op de identiteit van Countus. Wij ondersteunen de VKA dan ook graag met onze dienstverlening, bestaande uit onder andere de administratieve dienstverlening, maar ook uit (juridische) advisering en het beschikbaar stellen van studiegroepbegeleiders. Wij kijken uit naar een vruchtbare voortzetting van de samenwerking!