Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Search Results for: chemievrij – Page 2

Nieuws

Winnaars gratis onderwerken vanggewas of teeltbegeleiding 

VKA-leden konden onlangs meedoen aan de enquête van de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) over het onderwerken van vanggewas. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt; bedankt daarvoor! De enquête is inmiddels gesloten. Door het invullen van de enquête maakten deelnemers kans op een leuke prijs die in het teken staat van het chemievrij onderwerken van het vanggewas. De 19 VKA-winnaars zijn inmiddels op de hoogte van hun gewonnen prijs.

LEES MEER »
Nieuws

Alternatieven onderwerken vanggewas

De maand februari staat bij veel ondernemers in het teken van het onderwerken van het vanggewas. Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor onderwerken zonder of met minder chemie. De VKA werkt samen met haar partners aan initiatieven die mogelijkheden van chemievrije gewasteelt verkennen en laten zien wat mogelijkheden en beperkingen zijn. In dit artikel delen we wat we daarin de afgelopen jaren gedaan hebben en wat de intentie voor dit jaar is.

LEES MEER »
Nieuws

Aanleg ondergrondse druppelirrigatie voor proefveld met vijf gras- en graskruidenmengsels

Klimaatverandering heeft vooral voor de zandgronden consequenties voor de gewasteelt. Juist op deze gronden hebben de gewassen behoefte aan neerslag en beregening, want het vochthoudend vermogen is beperkt en de capillaire opstijging van water vanuit diepere bodemlagen is minimaal. In het vierjarige PPS project ‘op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’ (KLIMEA) wordt onderzocht hoe de melkveehouderij op de zandgrond in de Achterhoek zich kan aanpassen aan de klimaatverandering.

LEES MEER »
vka bestuur

programma-2021-2022

Leerprogramma VKA periode juni 2021 tot en met juli 2022 Komend leerjaar gaan we dieper in op de energie op uw bedrijf, in uw bedrijfsvoering

LEES MEER »
Nieuws

VKA (bestuurs-)leden in de media

VKA en leden laten goed van zich horen! In ieder geval zal het niemand zijn ontgaan dat de VKA de laatste tijd nog wel eens regionaal maar zeker ook landelijk in het nieuws was. We hebben de momenten nog even op een rij gezet.

LEES MEER »
Nieuws

Demoveld mechanisch onderwerken vanggewas na mais

Achterhoekse boeren en loonwerkers werken aan het onderwerken van groenbemesters na maisteelt zonder de inzet van chemie. In Laren (Gld) is hiervoor een demoveld aangelegd. De VKA en Innovatiecoöperatie De Marke en de monitoren de effecten.

LEES MEER »