Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Markemodel fase 2: boeren gaan testen in de praktijk

In 2019 en 2020 ontwikkelden de VKA en VALA het Markemodel, een regionaal netwerksturingsmodel, als onderdeel van de GLB-pilot (fase I). Het Markemodel biedt mogelijkheden om naast de beloning van de ‘gewone’ landbouwproducten ook diensten in de vorm van bijvoorbeeld schone lucht en water en een gezonde bodem te belonen. In de tweede fase, die nu gestart is, beginnen in twee deelgebieden Winterswijk en in/rondom het waterwingebied ’t Klooster praktijktoetsen met boeren.

LEES MEER »
Nieuws

Het nieuwe GLB in het kort

Vanaf 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid van start. Hoewel de regeling nog niet definitief is leggen we je graag in het kort uit wat de hoofdlijnen zijn en wat dit voor jou en je bedrijf kan betekenen.

LEES MEER »
Nieuws

Terugblik-video’s: ‘Loeren bij de Boeren is een goed concept omdat je op een andere manier met elkaar in gesprek komt’

In deze twee terugblikvideo’s over Loeren bij de Boeren komen VKA-melkveehouders Robin Walvoort en Ronald Pelgrom aan het woord over hun bevindingen en inbreng tijdens de dag en over de meerwaarde van hun deelname aan de VKA. Ook Anne Groot Zevert van de VKA vertelt wat het doel is van Loeren bij de Boeren. ‘Een kijkje in de keuken bij een ander is en blijft interessant.’

LEES MEER »
Nieuws

Bedrijfsflyers Loeren bij de Boeren: lees ze hier alle tien!

Van ieder themabedrijf tijdens Loeren bij de Boeren is een flyer gemaakt met daarop bedrijfsinfo, motivaties met betrekking tot het thema en kengetallen.

De flyer van deze tien bedrijven zijn hieronder te downloaden.
De twee flyers van de themabedrijven die het thema ‘verbinden met de maatschappij’ hadden, zijn hieronder te downloaden.
De twee flyers van de themabedrijven die het thema ‘verbeteren van het rendement’ hadden, zijn hieronder te downloaden.
De vijf flyers van de themabedrijven die het thema ‘verbeteren van de ecologie’ hadden, zijn hieronder te downloaden.

LEES MEER »
Nieuws

Terugblik Loeren bij de Boeren – 16 september 2022

De VKA kijkt terug op een geslaagde 2e editie van Loeren bij de Boeren. Ruim 240 deelnemers bezochten op vrijdag 16 september de bedrijven van VKA-melkveehouders.
Dank aan al deze deelnemers en aan de tien VKA-bedrijven voor hun inbreng, interactie en inhoudelijke gesprekken.
Klik verder voor foto’s van deze dag.

LEES MEER »
Nieuws

Statement VKA-bestuur over verdwijnen derogatie 

Het nieuws over het verdwijnen van de derogatie is onacceptabel voor de VKA. Het VKA-bestuur bracht daarom een statement onder de aandacht bij het ministerie van LNV en de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Voor ons staat buiten kijf dat we als VKA de weg in blijven slaan naar een efficiënte en verantwoorde inzet van mineralen op eigen bedrijf en dat we ons blijven inzetten voor invloed op het beleid. Als lerend netwerk richten we ons bovendien op andere relevante thema’s.

LEES MEER »
Nieuws

GLB-pilot Moderne Kringlooplandbouw: Demo met veldbonen

In de GLB-pilot Moderne Kringlooplandbouw met een nieuw gebiedsgericht gemengd bedrijf wordt gewerkt aan de samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers. Eén van de pilotgebieden is Hengelo Gld. Hier werkt melkveehouder Bert Wissels samen met akkerbouwer Theo Zweverink. Theo teelt voor Bert veldbonen. Op 18 augustus vond een demo plaats.

LEES MEER »