Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

VKA-leden doen mee aan Open Boerderijdag

Twee VKA-leden openden hun deuren tijdens de Campina Open Boerderijdag op vrijdag 19 mei: Edwin Breimer uit Toldijk en Marty Reurink uit Noordijk. Beide melkveehouders blikken terug op een geslaagde dag met veel en enthousiaste bezoekers. Op beide bedrijven was de VKA aanwezig met opvallende posters en banners. Op Tweede Pinksterdag is de tweede Boerderijdag. Ook dan doen VKA-leden mee. 

LEES MEER »
Nieuws

Hendrik Wesselink: ‘Markemodel is waardering voor wat we doen’

Binnen het project het Markemodel brengen de adviseurs momenteel bedrijfsbezoeken aan de 35 deelnemers in de twee proefgebieden in Winterswijk (20 deelnemers) en ’t Klooster Zelhem (15 deelnemers). In Zelhem bezocht Sjoerd Roelofs, VKA-studiegroepbegeledier en adviseur mest en mineralen bij DLV Advies, de familie Wesselink. De familie Wesselink is lid van de VKA.  

LEES MEER »
Nieuws

VKA velddemo op 20 juni in Winterswijk-Ratum

Op het akkerbouwbedrijf van Liane den Besten in Winterswijk-Ratum houdt de VKA op dinsdagmiddag 20 juni een velddemo voor akkerbouwers en loonwerkers. Aan bod komen grondbewerkingen en nieuwe inzichten en actualiteiten op het gebied van bodem en bemesting. 

LEES MEER »
Nieuws

ALV VKA op 25 mei met bedrijfsbezoek familie Groot Wassink Rekken

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VKA op 25 mei (inloop 13.00 uur bij Grenszicht Eibergen), staan enkele belangrijke onderwerpen voor de toekomst van de VKA op de agenda. De ALV wordt gecombineerd met een interessant bedrijfsbezoek naar het bedrijf van de familie Groot Wassink in Rekken, waar onder andere met een monomestvergister en grasdroger wordt gewerkt. Lees hieronder de agenda van de ALV en meer info over de excursie.

LEES MEER »
Nieuws

Ervaringen en resultaten uit VKA-Kennisgroep Melk en Klimaat

Dertien VKA-leden werken in de VKA-kennisgroep Melk en Klimaat samen met FrieslandCampina en experts aan maatregelen om broeikasemissies op hun bedrijf te reduceren. Deelnemer Jan Borgman uit Vierakker is enthousiast over de kennis die hij er opdoet. ‘Door ervaringen aan te horen van anderen, ben ik bereid iets nieuws uit te proberen en over grenzen heen te stappen.’

LEES MEER »
Nieuws

BES-deelnemer en VKA-bestuurslid Edwin Breimer over eindigen BES na 2023

De BES-pilot, waaraan twintig VKA-leden meedoen, krijgt geen vervolg na 2023. Het ministerie ziet geen perspectief in een bredere uitrol van de pilot, die landelijk op vijftig bedrijven werd uitgevoerd. Dit jaar wordt gebruikt om het onderzoek en de meetgegevens van de deelnemende bedrijven vast te leggen en de eindrapportage op te maken. Voor deelnemer én VKA-bestuurslid Edwin Breimer uit Toldijk is het eindigen van de BES teleurstellend, maar ‘ik blijf me er voor inzetten dat de discussie blijft en dat de VKA data heeft die laat zien dat fosfaatevenwichtsbemesting aantoonbaar wél kan.’

LEES MEER »
Nieuws

Nieuw project VKA:  ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ 

Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ verbreedt en verdiept de kennis van agrariërs in Oost-Nederland op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Het project kent vier afzonderlijke trajecten: een basiscursus, een verdiepende cursus met een natuurinclusief bedrijfsplan en één op één-coaching, een lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren én een traject over verbinden en verdienen met de omgeving.

LEES MEER »