Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Studiegroep-begeleider Harm Rijneveld aan het woord

Met zes boeren startte bij VK-Oost (toen nog VKA) vier jaar geleden een studiegroep voor extensievere en biologische boeren. De groep bestaat nu uit tien enthousiaste leden. Begeleider Harm Rijneveld is ook enthousiast over de groep, de interactie onderling en de actieve houding van de deelnemers. ‘Het is mooi om te zien hoe deze groep boeren mooie stappen zetten op hun bedrijf en willen leren van en met elkaar.’

LEES MEER »
Nieuws

Op zoek naar versterking: VK-Oost zoekt nieuw bestuurslid!

Ben jij de ondernemende melkveehouder, akkerbouwer, loonwerker of jongvee-opfokker die zich in wil zetten voor praktische invulling van kringlooplandbouw in Oost-Nederland? Dan zoeken we jou om aan te sluiten bij het bestuur van de vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost), om samen de vereniging verder uit te bouwen.

LEES MEER »
Nieuws

Thema-bijeenkomst VK-Oost: 170 kg stikstof per hectare, wat nu?

De eerste thema-bijeenkomst met als thema ecologie gaat deze maand van start. Tot en met 2025 moeten we stapsgewijs terug naar 170 kg stikstof per hectare. Hoe ga jij daar mee om? Hoe kun je de mestafvoer beperken en de benutting van dierlijke mest verbeteren? Welke gewassen kun je telen en hoe zit het met weidegang? Bieden innovaties soelaas en is het mogelijk om bewerkte mest of urine als kunstmestvervanger in te zetten? Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen op zoek naar praktische antwoorden en mogelijkheden op deze en andere vragen.

LEES MEER »
Nieuws

Strategische Advies Raad met gouden partners van VK-Oost

Afgevaardigden van de gouden partners van VK-Oost en het VK-Oost-bestuur komen twee keer per jaar samen. Deze Strategische Adviesraad (SAR) reflecteert op het functioneren van het bestuur, de koers en ontwikkeling van de vereniging, het realiseren van ambities en doelstellingen en de relevantie voor samenleving en markt van de activiteiten van de vereniging. Lees hier meer over de SAR die plaats vond op 31 oktober.

LEES MEER »
Nieuws

Evaluaties praktijkworkshops oktober

De praktijkworkshops ‘Versnellen op Klimaat’ van VK-Oost, FrieslandCampina en ForFarmers zijn bijna afgerond. Uit de evaluaties tot nu toe blijkt dat de deelnemers de bijeenkomsten waarderen met gemiddeld een 7,7. Ook geven ze onder andere aan de praktische insteek te waarderen.

LEES MEER »
Nieuws

VK-Oost in de media

Het nieuws dat VKA verder gaat als VK-Oost leverde veel media-aandacht op. Ook over Loeren bij de Boeren op 15 september is in diverse (agrarische) media gepubliceerd. Lees hier verder voor een overzicht van deze artikelen en video’s.

LEES MEER »
Nieuws

Praktijkworkshops ‘Versnellen op klimaat’ van start

De oktober-bijeenkomsten ‘Versnellen op Klimaat’ van VK-Oost, ForFarmers en FrieslandCampina gingen deze week van start. Naast een verdieping op het thema ruwvoer is tijdens deze bijeenkomsten ook aandacht voor hoe een verbetering van de kwaliteit ruwvoer kan leiden tot een reductie van de broeikasgasuitstoot en daarmee tot een betere beloning. VK-Oost leden ontvangen tijdens de bijeenkomst een overzicht waarop te zien is wat een drietal maatregelen op bedrijfsniveau betekenen voor de broeikasgasuitstoot.

LEES MEER »
Nieuws

VK-Oost-leden met streekproducten op Wandel Preuverie De Radstake

Met mini-burgers, sukade, borrelworsten, kaas, hangop en ijs waren streekproducten van drie VK-Oost-leden zondag 24 september te proeven tijdens de Wandel Preuverie van De Radstake in Heelweg. De Radstake organiseerde dit evenement in samenwerking met VK-Oost-leden. Tijdens de wandeltocht genoten de deelnemers van een 4-gangendiner. Bekijk hier een foto-terugblik.

LEES MEER »