Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

VKA Jaaroverzicht 2022: een terugblik op het jaar

Aan het begin van een nieuw jaar blikken we terug op wat de VKA in 2022 voor leden en partners organiseerde, welke nieuwe projecten en kennisgroepen zijn opgestart en welke resultaten met lopende projecten gerealiseerd zijn. Ook verscheen de VKA in 2022 meerdere keren in de (agrarische) vakpers. Lees je mee met het VKA Jaaroverzicht 2022?

LEES MEER »
Nieuws

Workshop samenwerking akkerbouw-melkvee

In het kader van de kringloopvisie wordt meerwaarde gezien in de samenwerking tussen akkerbouw/tuinbouw- en veehouderijbedrijven. Eind november vond op Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld) de derde workshop ‘Samenwerking Akkerbouw – Veehouderij’ plaats. 

LEES MEER »
Nieuws

VKA-themabijeenkomst Bodem Bewust Bemesten: inzicht in eigen bodemcijfers

VKA-leden kunnen in januari aansluiten bij de themabijeenkomst Bodem Bewust Bemesten. Bij huidige voer- en kunstmestprijzen is een hoge benutting van de bemesting zowel voor het rendement als de waterkwaliteit van essentieel belang. De generieke input is inmiddels zoveel verlaagd dat simpelweg minder input niet meer leidt tot een hogere benutting. Daar is meer maatwerk voor nodig, ofwel gerichter bemesten. Op deze bijeenkomst krijgen deelnemers aan de hand van handige overzichten inzicht in hun bodemcijfers en hoe hier praktisch mee te sturen. Oftewel, hoe ga je dit voorjaar jouw bodem bewust bemesten?!

LEES MEER »
Nieuws

VKA-thema-bijeenkomsten najaar 2022: dank voor jullie feedback

De maanden november en december hebben in het teken gestaan van de themabijeenkomsten ‘vernieuwend ondernemen’ en verbeteren van het rendement.’ De thema’s zijn afgeleid van de vier kringlopen die door de VKA eerder dit jaar zijn gepresenteerd. Het is een nieuwe werkvorm en wij hebben gemerkt dat dit voor de leden ook nieuw is. Wij waarderen het daarom dat feedback met ons gedeeld is en nemen dit mee in het nieuw te ontwikkelen leerprogramma. 

LEES MEER »
Nieuws

Uitrol Markemodel naar 35 boerenbedrijven

In de Achterhoek gaan 35 boeren in de praktijk aan de slag met het Markemodel,
een regionaal sturingsmodel op kwaliteitsdoelen waarbij ze beloond worden voor bewezen bovenwettelijke prestaties. Op vrijdag 9 december sloten deze boeren, vertegenwoordigd in de Boerenraad en de Markeraad, bestaande uit FrieslandCampina, Rabobank, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, een dealdialoog en werd het startschot gegeven voor een concrete uitrol richting boerenpraktijk.

LEES MEER »
Nieuws

Samen blijvend werken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek

De boeren die de cursus Natuurinclusieve landbouw (NIL) traject C volgden kwamen op 25 november samen met de partners in de Achterhoek bij elkaar tijdens een slotbijeenkomst in Vorden. Het POP3-project ‘Samen werken aan Natuurinclusieve Landbouw’ is afgerond, maar VKA en Achterhoekse boeren en partners zijn nog lang niet uitgeleerd. Er is nog een weg te gaan, want natuurinclusieve maatregelen worden nog lang niet gewaardeerd. Een vervolg voor meer boeren staat in de steigers.

LEES MEER »
Nieuws

Zone.college zoekt gastbedrijven voor studenten

Het Zone.college is op zoek naar (VKA-)bedrijven die tegen vergoeding twee keer eerstejaarsstudenten van de opleiding veehouderij en loonwerk van het Zone.college in Doetinchem op hun bedrijf willen ontvangen voor een bedrijfsbezoek. 

LEES MEER »
Nieuws

Op zoek naar versterking: VKA zoekt nieuw bestuurslid

Ben jij de ondernemende melkveehouder, akkerbouwer, loonwerker of jongvee-opfokker die zich in wil zetten voor praktische invulling van kringlooplandbouw in de Achterhoek en Liemers? Dan zoeken we jou om aan te sluiten bij het bestuur van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, om samen de vereniging verder uit te bouwen.

LEES MEER »