Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Volle zaal bij praktijkavond eiwitrijke gewassen

VK-Oost trapte het jaar af met een praktijkavond over eiwitrijke gewassen, verzorgd door Remco Woertman van Dumea Agro. Bij de Melktap in Geesteren (Gld.) zat op 10 januari de zaal vol aanwezigen die meer kwamen te weten over de uitdagingen en aandachtspunten bij de teelt van onder andere stokbonen in de mais, luzerne, veldbonen en erwten.

LEES MEER »
Nieuws

Terugblik themabijeenkomsten ecologie

Eind vorig jaar zijn de themabijeenkomsten ecologie afgerond. Met leden werd gesproken over het stapsgewijs afbouwen naar 170 kg stikstof per hectare. Michiel Haarman uit Harfsen kijkt positief terug. ‘Het is goed om inzichtelijk te hebben wat er op je af komt als de derogatie verdwijnt.’

LEES MEER »
Nieuws

De vier VK-Oost thema’s in de praktijk: thema ‘Verbinding’

VK-Oost werkt samen met leden en partners aan een vruchtbare toekomst en onderscheidt daarbij vier thema’s. Het basisthema is ‘Kringlopen sluiten’. Daarnaast zijn er drie keuzethema’s. ‘Verbinding’ is één van deze drie. Hoe verbind je je met elkaar en met je omgeving?
Lees hoe VK-Oost-leden melkveebedrijf Heijink uit Laren en zuivelboerderij Hof zum Walde uit Spijk met ‘verbinding’ bezig zijn.

LEES MEER »
Nieuws

VK-Oost bij opening nationale locatie sensoronderzoek

VK-Oostvoorzitter John Koeleman verrichtte onlangs de openingshandeling van de nationale sensoronderzoekslocatie voor het meten van stalemissies van melkvee op Agro Innovatiecentrum De Marke. Hij deed dit samen met Harold Zoet, gedeputeerde namens de provincie Gelderland en Jan-Kees Goet van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

LEES MEER »
Nieuws

PERSBERICHT – Achterhoekse boerennetwerken slaan handen ineen

VK-Oost, VALA, Stichting Biomassa en De Innovatie Coöperatie bundelen hun krachten om samen te werken aan een toekomstbestendige landbouw in de Achterhoek met een gezond verdienmodel. Op donderdag 14 december 2023 ondertekenden ze hiervoor een intentieverklaring. VK-Oost In de regionale samenwerking tussen de vier boerennetwerken staan de wensen, ideeën en de aanpak van boeren centraal. Perspectief bieden door innovaties en initiatieven breed toepasbaar te maken in de praktijk is het gezamenlijke doel.

LEES MEER »
Nieuws

10 januari 2024: bijeenkomst eiwitrijke gewassen

Uit diverse evaluaties en het ledenonderzoek kwam de vraag naar voren of VK-Oost haar leden op het onderwerp GLB meer zou kunnen ondersteunen en informeren. Afgelopen zomer is daarom een praktijkdemo georganiseerd waarbij we twee percelen luzerne hebben bekeken. Om verdere verdieping op dit onderwerp te kunnen bieden organiseert VK-Oost samen met Dumea Agro op 10 januari een bijeenkomst ‘Eiwitrijke gewassen’.

LEES MEER »
Nieuws

VK-Oost op Agro Innovatie Event van de Innovatiecoöperatie

Woensdagavond 29 november was VK-Oost aanwezig in Doetinchem op het Agro Innovatie Event editie Achterhoek van de Innovatiecoöperatie. VK-Oost had een plek op het innovatieplein, waar vele interessante gesprekken plaatsvonden en contacten werden gelegd. Voor het event was VK-Oost lid Hans Reinders gevraagd om zijn concept KalverEnWeij toe te lichten.

LEES MEER »
Nieuws

De vier VK-Oost thema’s in de praktijk: thema ‘Rendement’

VK-Oost werkt samen met leden en partners aan een vruchtbare toekomst en onderscheidt daarbij vier thema’s. Het basisthema is ‘Kringlopen sluiten’. Daarnaast zijn er drie keuzethema’s. ‘Rendement’ is één van deze drie. Hoe zet je kringlopen in voor het verbeteren van het bedrijfsrendement? Lees hoe VK-Oost-leden Hans Reinders uit Angerlo en de familie Kapper-Lammers uit Zutphen hier in de dagelijkse praktijk mee bezig zijn.

LEES MEER »