Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

BES-pilot VKA van start

De Achterhoek is aangewezen als experimenteer regio voor de ontwikkeling van Kringlooplandbouw. Rijk en regio gaan hier samen met ondernemers verkennen hoe nieuwe, verdergaande stappen

LEES MEER »
Nieuws

Videoboodschap Toon Hulshof

Via een videoboodschap legt Toon Hulshof uit hoe we de komende tijd de kennisdeling organiseren binnen VKA. De huidige tijd daagt ons uit om creatief

LEES MEER »
Nieuws

Partnerschap met Countus

ALs VKA zijn we trots dat we ook Countus tot een van onze Gouden partners mogen rekenen. Countus is vanaf het begin betrokken geweest bij

LEES MEER »
Nieuws

Nieuwsbrief onderwerken vanggewas

Het gebruik van glyfosaat staat, mede onder invloed van de publieke opinie, onder druk. We willen graag dat een verantwoord middelengebruik mogelijk blijft en zoeken

LEES MEER »