Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

VKA-project: beloning voor duurzaamheid

In opdracht van ministerie van LNV voert VKA i.s.m. VALA het project “Beloning voor duurzaamheid” uit. Hierin maken we het ontwerp voor een compleet nieuw sturingsmodel voor duurzame landbouw met bijbehorende waardering en beloning, gebaseerd op de wensen van VKA-leden. Meepraten?

LEES MEER »
Nieuws

Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw

Voor het project “Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw” zijn we op bezoek gegaan bij melkveehouder Egbert Harmsen om inzicht te krijgen wat hij op zijn bedrijf doet aan natuurinclusieve landbouw.

LEES MEER »
Nieuws

Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw

Voor het project “Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw” zijn we op bezoek gegaan bij melkveehouder Dick Looman om inzicht te krijgen wat hij op zijn bedrijf doet aan natuurinclusieve landbouw.

LEES MEER »
Nieuws

Vitens verlengt samenwerking met VKA

Vanaf 2014 werkt Vitens samen met de Vruchtbare Kringloop Achterhoek aan schoner grondwater. Na een aantal droge jaren is ook de beschikbaarheid van water een belangrijk aandachtspunt geworden.

LEES MEER »