Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Verdiepende gastles over KringloopWijzer door Henry Mentink

Henry Mentink, studiegroepbegeleider bij VK-Oost begeleidde onlangs een bijeenkomst voor nieuwe en potentiële leden over de KringloopWijzer(KLW). ‘Samen hebben we cijfers uit de KLW geduid en heb ik handvatten gegeven om  hier in de eigen bedrijfsvoering mee aan de te slag te gaan. Het was een geslaagde en inspirerende avond’, blikt hij terug.

LEES MEER »
Nieuws

Demonstratie voederbieten in Geesteren (GD)

Bij de familie Walvoort in Geesteren (GD) vond op 26 januar ieen demonstratie over voederbieten plaats. De demo werd georganiseerd in het kader van het project ‘Samenwerking melkveehouderij en akkerbouw’.  Zowel melkveehouders als akkerbouwers waren aanwezig.

LEES MEER »
Nieuws

Bijeenkomst VK-Oost ‘Samen sterk’ met Harold Zoet en Maurits von Martels

‘Samen sterk’ is het thema van de Inspiratiebijeenkomst van de vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost), die op donderdag 15 februari wordt gehouden bij zaal Kerkemeijer in Borculo. Te gast zijn onder andere de landbouwgedeputeerden van Gelderland en Overijssel: Harold Zoet en Maurits von Martels. Avondvoorzitter Stefan te Selle gaat met hen in gesprek over het boerenperspectief in beide provincies.

LEES MEER »
Nieuws

Themabijeenkomsten gestart

De eerste themabijeenkomsten van VK-Oost zijn gestart. Tijdens de bijeenkomst ‘Rendement’ worden bedragen gekoppeld aan KLW-gegevens om te bepalen waar de meeste financiële winst te behalen is. Bij ‘Ondernemerschap’ gaat het over ondernemen met mest en mineralen. Deelnemers gaan in gesprek met Christiaan Muilerman uit Oxe en Gerald Elferink uit Tubbergen. Beide melkveehouders gaan in op eigen ervaringen en keuzes op het gebied van mest en mineralen.

LEES MEER »
Nieuws

Demo innovaties in graslandbemesting van Bemest op z’n Best

Het programma Bemest op z’n Best en VK-Oost houden op 7 maart een demo graslandbemesting in samenwerking met Netwerk Praktijkbedrijven (NPB) en Koeien & Kansen (K&K).) Op het bedrijf van Michel van Uum in Voorst (Gld) zijn onder andere innovatieve bemestingsmachines te zien en komen sprekers aan het woord over beter bemesten en minder ammoniakemissie. Voor VK-Oost is het nieuwe bemesten het jaarthema van het leerprogramma 2023-2024.

LEES MEER »
Nieuws

VK-Oost in de media

In kranten, bladen en online (nieuws)platforms komt VK-Oost regelmatig voor. Zo stond onlangs een interview met Wilry Giesen uit Vethuizen in Boerderij. Ook Nieuwe Oogst, Vee & Gewas en De Gelderlander publiceerden artikelen met en over VK-Oost.

LEES MEER »
Nieuws

De vier VK-Oost thema’s in de praktijk: thema ‘Verbinding’

VK-Oost werkt samen met leden en partners aan een vruchtbare toekomst en onderscheidt daarbij vier thema’s. Het basisthema is ‘Kringlopen sluiten’. Daarnaast zijn er drie keuzethema’s. ‘Verbinding’ is één van deze drie. Hoe verbind je je met elkaar en met je omgeving?
Lees hoe VK-Oost-leden melkveebedrijf Heijink uit Laren en zuivelboerderij Hof zum Walde uit Spijk met ‘verbinding’ bezig zijn.

LEES MEER »