Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

VKA (bestuurs-)leden in de media

VKA en leden laten goed van zich horen! In ieder geval zal het niemand zijn ontgaan dat de VKA de laatste tijd nog wel eens regionaal maar zeker ook landelijk in het nieuws was. We hebben de momenten nog even op een rij gezet.

LEES MEER »
Nieuws

Nieuwe VKA project (ideeën) 2022: Kringlooplandbouw en Waterfootprint

VKA is een lerende netwerkorganisatie. Het faciliteren van het leren en helpen ontwikkelen van de boerenleden is de kerntaak van de vereniging. Jaarlijks wordt een mooi leerprogramma opgesteld welk in september met de Inspiratiedag begint en wordt opgevolgd door studiegroepbijeenkomsten en themabijeenkomsten.

LEES MEER »
Nieuws

Hans Esselink wint VKA-taart

Van alle deelnemers aan de online VKA-pubquiz is Hans Esselink uit Winterswijk-Woold als winnaar uit de bus gekomen. Esselink heeft de welverdiende VKA-slagroomtaart afgelopen week in ontvangst genomen.

LEES MEER »
Nieuws

Versgras-onderzoek

Eurofins Agro is samen met VKA en ForFarmers een onderzoek gestart naar de beïnvloeding van aminozuren in vers gras door middel van bemesting. Vanuit wetgeving maar zeker ook vanuit de veehouders zelf wordt het belang om meer en beter eiwit van eigen land te halen steeds groter. Hierbij gaat het om de hoeveelheid eiwit én de kwaliteit en bruikbaarheid voor de koe.

LEES MEER »
Nieuws

Resultaten Waterkwaliteit Geborgd

De kennisgroep Waterkwaliteit Geborgd ontwikkelt werkwijzen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit. Op 68% van de percelen is de N-bodemoverschotnorm niet overschreden, is één van de conclusies van afgelopen jaar.

LEES MEER »
Nieuws

VKA-jaarverslag 2020

Met enige trots presenteert de VKA haar jaarverslag 2020. Eerder werd deze in de algemene ledenvergadering van 6 april jl. Het jaar 2020 was voor VKA het eerste jaar waarin ze als vereniging volledig zelfstandig functioneerde. De projectfase ging in januari 2020 over naar een zelfstandige vereniging met 7 boerenbestuurders. besproken.

LEES MEER »
Nieuws

Locaties neerslagstations gezocht

Waterschap Rijn en IJssel wil een nog beter beeld van de neerslagverdeling in het beheergebied krijgen. Daarom wil het waterschap honderd extra neerslagstations plaatsen. Hiervoor zoeken zij geschikte locaties.

LEES MEER »
Nieuws

Adequaat handelen beperkt effect droogte in BES-pilot

De Achterhoek is aangewezen als experimenteer regio voor de ontwikkeling van Kringlooplandbouw. Op 20 (VKA) melkveebedrijven in de Achterhoek en Liemers wordt met de BES (BedrijfsEigen Stikstofnorm) gestreeft naar fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest.

LEES MEER »