Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

VKA-Inspiratiedag op 8 september

Heeft u woensdag 8 september 2021 al in de agenda genoteerd? Zoals onlangs vermeld in de Praktijkflits vindt op deze dag de aftrap van het VKA-leerseizoen plaats met een Inspiratiebijeenkomst. De titel van de dag is ‘Loeren bij de boeren.’ We gaan elkaar dus weer fysiek ontmoeten op verschillende bedrijven! Lees hier meer over deze dag.

LEES MEER »
Nieuws

VKA in de media

In de GD-uitgave Herkauwer is in het juni-uitgave een artikel gepubliceerd over het bedrijf van VKA-bestuurslid Beli den Hartog uit Lathum. Het artikel gaat in op de VKA-themabijeenkomsten ‘Verdieping koe en kringloop’ in samenwerking met GD-dierenartsen. Beli vertelt over zijn ervaringen en opgedane kennis tijdens deze bijeenkomst.

LEES MEER »
Nieuws

Let op kalium (en andere nutriënten) in grasland

VKA is een lerend netwerk en staat voor kennis delen. Dat doen we waar mogelijk in samenwerking met onze partners. Dit keer met een advies van Eurofins. Met het bijzondere seizoen, met zware snedes die nog staan of net gemaaid zijn en de hoge afvoer van nutriënten, is er alle reden om hier aandacht aan te besteden in de Praktijkflits. Dit keer specifiek over kaliumbemesting.

LEES MEER »
Nieuws

‘Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek heeft veel potentie’

Meer aandacht voor natuur-inclusief boeren is voor melkveehouders al met weinig kosten en inzet te realiseren, vindt melkveehouder André de Groot uit het Gelderse Laren. ‘Melkveehouders doen van nature al veel om de biodiversiteit te vergroten. Een strook bloemenmengsel of vlinderbloemigen in het weiland inzaaien is eenvoudig, maar levert veel op.’

LEES MEER »
Nieuws

Bedrijfsplannen natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een belangrijk thema voor veel VKA en veel van haar leden. VKA leden kunnen vanuit het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland kosteloos een bedrijfsplan laten maken voor toekomstige ontwikkeling van het bedrijf met ruimte voor natuurinclusieve landbouw.

LEES MEER »
Nieuws

GLB-pilot Het Markemodel

Dit is een pilot van VKA en VALA in opdracht van het Ministerie van LNV. Het Markemodel is een ingrijpende systeeminnovatie en staat voor: regionale, horizontale netwerksturing op kwaliteitsdoelen door het belonen van geborgde prestaties van individuele boeren op het gebied van duurzame landbouw.

LEES MEER »
Nieuws

Vragen en antwoorden (Q&A) webinar Het Markemodel

VKA is een lerende netwerkorganisatie. Het faciliteren van het leren en helpen ontwikkelen van de boerenleden is de kerntaak van de vereniging. Jaarlijks wordt een mooi leerprogramma opgesteld welk in september met de Inspiratiedag begint en wordt opgevolgd door studiegroepbijeenkomsten en themabijeenkomsten.

LEES MEER »
Nieuws

VKA (bestuurs-)leden in de media

VKA en leden laten goed van zich horen! In ieder geval zal het niemand zijn ontgaan dat de VKA de laatste tijd nog wel eens regionaal maar zeker ook landelijk in het nieuws was. We hebben de momenten nog even op een rij gezet.

LEES MEER »