Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Analyse VKA-Kringloopwijzers 2017-2020:

In de komende Praktijkflitsen gaan we nader in op de analyse van 274 KringloopWijzers van VKA-leden van 2017 tot en met 2020. We delen de analyse op in vijf delen. In dit eerste deel gaan we in op algemene bedrijfsontwikkeling van de bedrijven in deze periode. Wat kunnen we concluderen uit de Kringloopwijzerdata?

LEES MEER »
Nieuws

Foto-terugblik ‘Loeren bij de boeren’

Bijpraten met collega-melkveehouders, kennis delen en ervaringen aanhoren en uitwisselen: het waren dé kenmerken van de VKA-Inspiratiedag op 8 september. Deze foto’s, gemaakt door Anouk Hemmink, geven een goede impressie van wat er zoal plaatsvond op de zestien themabedrijven op deze zonnige nazomerdag.

LEES MEER »
Nieuws

Brochure VKA-Inspiratiedag en flyers 16 thema-bedrijven

Voor de Inspiratiedag Loeren bij de Boeren is van elk themabedrijf een informatieve flyer gemaakt met daarin bedrijfsinfo, uitleg over het thema en ervaringen en motivaties van de melkveehouder. Ook is een VKA-brochure uitgebracht met daarin een verdieping van de vier thema’s en nadere informatie over de VKA.

LEES MEER »
Nieuws

VKA blikt terug op succesvolle Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’

Ruim 250 bezoekers waren woensdag 8 september te gast bij in totaal zestien melkveebedrijven tijdens de Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). De VKA blikt terug op een succesvolle invulling van dit evenement, waarbij ontmoeting en het delen van vakinhoudelijke kennis en ervaringen centraal stonden.

LEES MEER »
Nieuws

Thema 4 VKA-Inspiratiedag op 8 september: Alternatieve voedergewassen

Melkveebedrijf VOF Wesselink in Zelhem is één van de zestien themabedrijven op woensdag 8 september tijdens de Inspiratiedag van de VKA. Wesselink stelt zijn bedrijf open in het kader van het thema alternatieve voedergewassen. Lees hier meer over dit thema en over de motivaties van de melkveehouder rondom dit thema.

LEES MEER »
Nieuws

Eindresultaat GLB-pilot met het Markemodel

Het eindresultaat van de GLB-pilot Het Markemodel, een regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw, is onlangs gepresenteerd. De pilot van VALA en VKA in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het Markemodel wil een antwoord zijn op de gebreken van het huidige sturingsmodel voor duurzame landbouw.

LEES MEER »
Nieuws

Achterhoekse boeren testen KPI’s kringlooplandbouw

Landelijk is er veel te doen rondom kringlooplandbouw. Boerenverstand, het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research (WUR) werken inmiddels de Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) voor kringlooplandbouw uit. Deze set aan indicatoren en streefwaarden is bedoeld om kringlooplandbouw meetbaar te maken. VALA en de VKA gaan samen met Agro-innovatiecentrum De Marke de KPI’s in de Achterhoekse praktijk (als innovatieregio voor kringlooplandbouw) testen. Hiervoor worden 30 boeren gezocht die éénmalig willen meedoen.

LEES MEER »
Nieuws

Alternatieve voedergewassen onder de loep

Binnen de melkveehouderij zijn gras en mais de meest geteelde gewassen. Deze gewassen zijn betrouwbaar, geven een hoge opbrengst en een goede kwaliteit, zijn relatief eenvoudig en met lage kosten te telen. Er zijn echter situaties waarbij andere gewassen een meerwaarde kunnen bieden.

LEES MEER »
Nieuws

Persbericht VKA-Inspiratiedag

Een persbericht over de VKA-Inspiratiedag is onlangs verstuurd aan diverse media.
VKA-leden hebben de uitnodigingskaart voor de Inspiratiedag inmiddels in de brievenbus ontvangen. Hierop staat het programma en de twee bedrijven waarop ze welkom zijn op 8 september. Boeren uit de Achterhoek en Liemers die nog geen lid zijn, kunnen zich nog aanmelden tot uiterlijk 30 augustus.

LEES MEER »