Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Landbouw hoort bij de Achterhoek

Woensdag 7 juli is landelijk actie gevoerd tegen de stikstofplannen, ook in de Achterhoek. De boodschap tijdens de Achterhoekse actie rondom Lochem was: de Achterhoek en de agrarische sector zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit standpunt onderschrijft VKA volledig.  

LEES MEER »
Nieuws

Ervaringen BES-pilot-deelnemer Haijtink

Melkveehouder Robbert Haijtink uit Laren is één van de twintig VKA-deelnemers die meedoet aan de BES-pilot. In dit artikel in Vee & Gewas gaat hij in op zijn ervaringen met de pilot, waaraan landelijke vijftig boeren meedoen.

LEES MEER »
Nieuws

Update demoveld chemievrij in Laren

VKA ondersteunt een Achterhoekse proef met het mechanisch onderwerken van vanggewas op een perceel in Laren. Zes loonwerkers laten daar zien dat het onderwerken van een vanggewas ook zonder glyfosaat en dus ‘groener’ kan. Wat zijn de bevindingen tot nu toe?

LEES MEER »
Nieuws

VKA-Inspiratiedag op 8 september

Heeft u woensdag 8 september 2021 al in de agenda genoteerd? Zoals onlangs vermeld in de Praktijkflits vindt op deze dag de aftrap van het VKA-leerseizoen plaats met een Inspiratiebijeenkomst. De titel van de dag is ‘Loeren bij de boeren.’ We gaan elkaar dus weer fysiek ontmoeten op verschillende bedrijven! Lees hier meer over deze dag.

LEES MEER »
Nieuws

VKA in de media

In de GD-uitgave Herkauwer is in het juni-uitgave een artikel gepubliceerd over het bedrijf van VKA-bestuurslid Beli den Hartog uit Lathum. Het artikel gaat in op de VKA-themabijeenkomsten ‘Verdieping koe en kringloop’ in samenwerking met GD-dierenartsen. Beli vertelt over zijn ervaringen en opgedane kennis tijdens deze bijeenkomst.

LEES MEER »
Nieuws

Let op kalium (en andere nutriënten) in grasland

VKA is een lerend netwerk en staat voor kennis delen. Dat doen we waar mogelijk in samenwerking met onze partners. Dit keer met een advies van Eurofins. Met het bijzondere seizoen, met zware snedes die nog staan of net gemaaid zijn en de hoge afvoer van nutriënten, is er alle reden om hier aandacht aan te besteden in de Praktijkflits. Dit keer specifiek over kaliumbemesting.

LEES MEER »
Nieuws

‘Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek heeft veel potentie’

Meer aandacht voor natuur-inclusief boeren is voor melkveehouders al met weinig kosten en inzet te realiseren, vindt melkveehouder André de Groot uit het Gelderse Laren. ‘Melkveehouders doen van nature al veel om de biodiversiteit te vergroten. Een strook bloemenmengsel of vlinderbloemigen in het weiland inzaaien is eenvoudig, maar levert veel op.’

LEES MEER »