Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Analyse resultaten KringloopWijzers 155 VKA-bedrijven 2013-2020

Een doel van de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is het realiseren van goede bedrijfsprestaties op het gebied van mineralenbenutting en daarmee bijdragen aan een schoon milieu. Een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in de bedrijfsprestaties is de KringloopWijzer.

LEES MEER »
Nieuws

Win gratis demo grondbewerking met invullen enquête VKO over onderwerken vanggewas

Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) wil ervaringen en kennis van agrarische ondernemers met het onderwerken van vanggewassen in kaart brengen. Dat doen ze met een enquête, waaraan ook VKA-leden mee kunnen doen. Deelnemers maken kans op een gratis demonstratie grondbewerking op een eigen perceel. Vul de enquête vóór 1 maart 2022 in en maak kans op één van de onderstaande demonstraties.

LEES MEER »
Nieuws

Meerjarige effecten van organische stofaanvoer met verschillende reststoffen

Op het bedrijf van VKA-deelnemer Alex ten Have in Harreveld is de afgelopen jaren een veldproef op een maisperceel uitgevoerd met organische mest, compost en bokashi. NMI heeft van 2018 tot en met 2020 onderzocht in hoeverre de werking van de toplaag van uitspoelingsgevoelige zandgrond kan worden verbeterd door een verhoging van het organische stofgehalte en de daaraan gekoppelde bodemfuncties, zonder dat dit leidt tot een verhoging van de nitraatuitspoeling.

LEES MEER »
Nieuws

Alternatieven onderwerken vanggewas

De maand februari staat bij veel ondernemers in het teken van het onderwerken van het vanggewas. Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor onderwerken zonder of met minder chemie. De VKA werkt samen met haar partners aan initiatieven die mogelijkheden van chemievrije gewasteelt verkennen en laten zien wat mogelijkheden en beperkingen zijn. In dit artikel delen we wat we daarin de afgelopen jaren gedaan hebben en wat de intentie voor dit jaar is.

LEES MEER »
Nieuws

Nieuw vanaf half februari: VKA-journaals

Journaals over de VKA-thema-bijeenkomsten met nieuws, resultaten, experts aan het woord én reportages op locaties: de vier VKA-journaals  die vanaf half februari op het VKA-YouTube-kanaal staan en gedeeld worden in de WhatsAppgroepen van de VKA-studiegroepen, mag u niet missen!

LEES MEER »
Nieuws

Berekening ‘eiwit van eigen land’ verbeterd

In de KringloopWijzer van 2021 wordt het kengetal ‘eiwit van eigen land’ anders berekend dan in de jaren daarvoor. Dit is besloten door de Duurzame Zuivelketen omdat de nieuwe rekenwijze beter aansluit bij de definitie van een grondgebonden melkveehouderij.

LEES MEER »
Nieuws

Bezuinigen op kunstmest is niet verstandig

Kunstmest is duur, maar bezuinigen op kunstmestbemesting is niet de goede weg. De meerprijs van kunstmest weegt niet op tegen de prijs van het aankopen van eiwitrijke voeders. Dit advies geeft Sjoerd Roelofs, bemestingsadviseur bij DLV Advies. ‘Boeren zijn afhankelijk van een goede kwaliteit ruwvoer. Bezuinigen op bemestingsniveau is daarom niet verstandig.’

LEES MEER »
Nieuws

VKA-video: op weg naar een vruchtbare toekomst

VKA-video: op weg naar een vruchtbare toekomst


Heeft u de nieuwe VKA-video al gezien over de nieuwe VKA-visie? Als lerend netwerk voor de Achterhoekse landbouw kijken we vooruit en gaan we samen met u een nieuwe fase in, voor een vruchtbare toekomst. We hebben de nieuwe visie uitgewerkt in 4 kringlopen waarover we dit jaar graag samen met u in gesprek gaan. Dit doen we onder andere tijdens de Inspiratiebijeenkomst op donderdag 14 april in De Radstake. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

LEES MEER »