Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

VKA blikt terug op succesvolle Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’

Ruim 250 bezoekers waren woensdag 8 september te gast bij in totaal zestien melkveebedrijven tijdens de Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). De VKA blikt terug op een succesvolle invulling van dit evenement, waarbij ontmoeting en het delen van vakinhoudelijke kennis en ervaringen centraal stonden.

LEES MEER »
Nieuws

Thema 4 VKA-Inspiratiedag op 8 september: Alternatieve voedergewassen

Melkveebedrijf VOF Wesselink in Zelhem is één van de zestien themabedrijven op woensdag 8 september tijdens de Inspiratiedag van de VKA. Wesselink stelt zijn bedrijf open in het kader van het thema alternatieve voedergewassen. Lees hier meer over dit thema en over de motivaties van de melkveehouder rondom dit thema.

LEES MEER »
Nieuws

Eindresultaat GLB-pilot met het Markemodel

Het eindresultaat van de GLB-pilot Het Markemodel, een regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw, is onlangs gepresenteerd. De pilot van VALA en VKA in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het Markemodel wil een antwoord zijn op de gebreken van het huidige sturingsmodel voor duurzame landbouw.

LEES MEER »
Nieuws

Achterhoekse boeren testen KPI’s kringlooplandbouw

Landelijk is er veel te doen rondom kringlooplandbouw. Boerenverstand, het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research (WUR) werken inmiddels de Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) voor kringlooplandbouw uit. Deze set aan indicatoren en streefwaarden is bedoeld om kringlooplandbouw meetbaar te maken. VALA en de VKA gaan samen met Agro-innovatiecentrum De Marke de KPI’s in de Achterhoekse praktijk (als innovatieregio voor kringlooplandbouw) testen. Hiervoor worden 30 boeren gezocht die éénmalig willen meedoen.

LEES MEER »
Nieuws

Alternatieve voedergewassen onder de loep

Binnen de melkveehouderij zijn gras en mais de meest geteelde gewassen. Deze gewassen zijn betrouwbaar, geven een hoge opbrengst en een goede kwaliteit, zijn relatief eenvoudig en met lage kosten te telen. Er zijn echter situaties waarbij andere gewassen een meerwaarde kunnen bieden.

LEES MEER »
Nieuws

Persbericht VKA-Inspiratiedag

Een persbericht over de VKA-Inspiratiedag is onlangs verstuurd aan diverse media.
VKA-leden hebben de uitnodigingskaart voor de Inspiratiedag inmiddels in de brievenbus ontvangen. Hierop staat het programma en de twee bedrijven waarop ze welkom zijn op 8 september. Boeren uit de Achterhoek en Liemers die nog geen lid zijn, kunnen zich nog aanmelden tot uiterlijk 30 augustus.

LEES MEER »
Nieuws

BES-resultaten 2020 veelbelovend

De Achterhoek is aangewezen als experimenteerregio voor de ontwikkeling van Kringlooplandbouw. Op 20 (VKA) melkveebedrijven in de Achterhoek en Liemers wordt met de BES (BedrijfsEigen Stikstofnorm) gestreefd naar fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest. De bemesting is afgestemd op de werkelijke opbrengst van de grond, die is vastgesteld aan de hand van de resultaten uit de KringloopWijzer. Wat zijn de resultaten van 2020?

LEES MEER »
Nieuws

Thema 3 VKA-Inspiratiedag op 8 september: Bemesting

Zestien melkveebedrijven zijn gastbedrijf op woensdag 8 september tijdens de Inspiratiedag van VKA. VKA heeft vier thema’s gekozen: sturen op een laag ruw eiwit, kruidenrijk grasland, bemesting en alternatieve voedergewassen. Jan Willem Breukink uit Brummen stelt zijn bedrijf open in het kader van het thema kruidenrijk grasland. Lees hier meer over dit thema en over zijn ervaringen met kruidenrijk grasland.

LEES MEER »
Nieuws

Thema 2 VKA-Inspiratiedag op 8 september: kruidenrijk grasland

Zestien melkveebedrijven zijn gastbedrijf op woensdag 8 september tijdens de Inspiratiedag van VKA. VKA heeft vier thema’s gekozen: sturen op een laag ruw eiwit, kruidenrijk grasland, bemesting en alternatieve voedergewassen. Jan Willem Breukink uit Brummen stelt zijn bedrijf open in het kader van het thema kruidenrijk grasland. Lees hier meer over dit thema en over zijn ervaringen met kruidenrijk grasland.

LEES MEER »