Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

VK-Oost aanwezig op studiedag Zone.college

VK-Oost bestuurslid Joost Geuijen gaf onlangs een presentatie tijdens de studiedag op het Zone.college in het kader van de module ‘Toekomstgerichte Veehouderij.’ Aanwezig waren ruim zestig studenten. Geuijen gaf ’s ochtends een presentatie over VK-Oost en welke resultaten door leden zijn behaald. Tijdens het middaggedeelte, waarbij in workshopvorm werd gewerkt, ging hij met de studenten nader in op zijn eigen BEX.

LEES MEER »
Nieuws

Webinar 1/4 KLIMEA: Hoe speel je als melkveehouder in op goed waterbeheer?

Het eerste webinar van het project KLIMEA over klimaatbestendigheid is gehouden op woensdag 3 april. Het thema was inspelen op klimaatverandering door goed waterbeheer. Aan het woord kwamen melkveehouder Leon Krabbenborg, Daniel Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel en Marion de Vries van Wageningen Livestock Research.

LEES MEER »
Nieuws

Gebiedspilot KPI-k Achterhoek afgerond: KPI-k en het Markemodel ‘verschillen’

In opdracht van LNV werken WUR, Louis Bolk Instituut en Boerenverstand aan een landelijke KPI-k systematiek om de ontwikkeling in kringlooplandbouw op het boerenbedrijf in beeld te brengen en boeren die voortgang boeken te belonen. KPI staat voor Kritische Prestatie Indicator, de -k voor kringlooplandbouw. In de Achterhoek zijn door VK-Oost, Wageningen Livestock Research en VALA de systematiek, de indicatorenset en berekende prestaties van 35 boeren van KPI-k vergeleken met die van het Markemodel. Hierover is een notitie geschreven.

LEES MEER »
Nieuws

Algemene Ledenvergadering VK-Oost op 23 mei in Toldijk

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van VK-Oost vindt plaats op donderdag 23 mei. De inloop is bij Den Bremer in Toldijk vanaf 13.00 uur, de aanvang is 13.15 uur. Op het programma staan onder andere het jaarverslag, bestuursverkiezingen en info over de leden en het leerprogramma. Ook staat het jaarthema ‘Het Nieuwe Bemesten’ centraal. Met verschillende toevoegmiddelen aan mest is het mogelijk om de ammoniakemissie te reduceren. Deze middag gaan we voor een bedrijfsbezoek naar Comfortmix. Zij gaan in op boxstrooisel, welke kalksoorten je kiest en wat deze met de mest en de ammoniakemissie doen. Binnenkort krijgen VK-Oost-leden een uitnodiging voor de ALV via de mail. Opgeven vooraf is verplicht.

LEES MEER »
Nieuws

Webinars met experts en melkveehouders over klimaatbestendigheid

De komende maanden gaat VK-Oost in samenwerking met Wageningen Livestock Research in het kader van het project KLIMEA vier webinars uitzenden. Tijdens deze online bijeenkomsten, telkens van 12.00 tot 13.00 uur, komen een melkveehouder én een expert aan het woord over verschillende thema’s zoals waterbeheer, irrigatie, bodemverbetering, gewaskeuze en hittestress. Het eerste webinar was op woensdag 3 april en gingover inspelen op klimaatverandering door goed waterbeheer.

LEES MEER »
Nieuws

KLW-bijeenkomsten maart: effecten van keuzes en maatregelen zijn zichtbaar

Voor Werner Pelgrom uit Voorst was de VK-Oost-studiegroepbijeenkomst van afgelopen week een echte eyeopener. De melkveehouder, die sinds het nieuwe jaar lid is van VK-Oost, heeft veel gehad aan de groepsoverzichten met data over onder andere ruw eiwit, broeikasgasemissies en stikstofbodemoverschot. ‘Je wordt met je neus op de feiten gedrukt door dieper in te gaan op je eigen en elkaars cijfers uit de KringloopWijzer. Dat is behoorlijk nieuw voor mij.’

LEES MEER »
Nieuws

Afsluitende bijeenkomst ‘Samen leren voor natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’

Op het bedrijf van melkveehouder Martijn en Ursula te Brake in Winterswijk-Woold vond op 8 maart de afsluitende bijeenkomst plaats van deelnemers aan de basiscursus van het project ‘Samen leren voor natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek.’
Deelnemers aan traject A gingen deze ochtend in op welke stappen ze gaan zetten en hoe deze aansluiten bij ontwikkelingen en financieringen. Martijn te Brake ging in op zijn lage kosten-model en verdienmogelijkheden met natuurinclusief.

LEES MEER »
Nieuws

VK-Oost in de media: een overzicht

De Inspiratiebijeenkomst in februari verschenen diverse artikelen in de (agrarische) media en regionale bladen over VK-Oost. Ook de demo Bemest op z’n Best werden meerdere video’s gemaakt en artikelen geschreven. Heb je ze gemist?

LEES MEER »
Nieuws

Demo Bemest op z’n Best: nog veel winst te behalen met ammoniak en benutting

Met goed bemesten valt nog veel winst te behalen, was één van de conclusies van de bemestingsdemo van Bemest op z’n Best in samenwerking met VK-Oost, op 7 maart gehouden op een graslandperceel van Michel van Uum in Voorst. Te zien waren de nieuwste emissiearme bemestingstechnieken die in ontwikkeling zijn en hoe met de huidige technieken óók een beter resultaat geboekt kan worden, want minder stikstofverlies levert meer rendement én milieuwinst op. Deelnemers aan traject A gingen deze ochtend in op welke stappen ze gaan zetten en hoe deze aansluiten bij ontwikkelingen en financieringen. Martijn te Brake ging in op zijn lage kosten-model en verdienmogelijkheden met natuurinclusief.

LEES MEER »