Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Gezamenlijke reactie VKA, De Marke en Groeikracht BV op nitraatplan

Koppel het gebruik van dierlijke mest aan de generieke fosfaatgebruiksnormen voor álle landbouwgronden en creëer zo een gemakkelijk te handhaven en goed te verantwoorden beleid. Dit is de kern van de gezamenlijke zienswijze van de VKA, agro-innovatiecentrum De Marke en Groeikracht op het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

LEES MEER »
Nieuws

Even voorstellen: Anne Groot Zevert

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Anne Groot Zevert, 35 lentes jong en ik woon samen met Edwin en onze twee dochters, Ize en Fleur, in ons geboortedorp Beltrum.

LEES MEER »
Nieuws

Kennisgroep Waterkwaliteit Geborgd

Kunnen we een werkwijze ontwikkelen voor uitspoelingsgevoelige percelen en een monitoringssytematiek, waarmee we nitraat in het grondwater kunnen sturen en monitoren? Dat zijn de onderzoeksvragen in de kennisgroep Waterkwaliteit geborgd. Van belang is het goed registreren en meten van de bemesting en opbrengst van zowel gras- als maispercelen.

LEES MEER »
Nieuws

Analyse VKA-Kringloopwijzers 2017-2020:

In de komende Praktijkflitsen gaan we nader in op de analyse van 274 KringloopWijzers van VKA-leden van 2017 tot en met 2020. We delen de analyse op in vijf delen. In dit eerste deel gaan we in op algemene bedrijfsontwikkeling van de bedrijven in deze periode. Wat kunnen we concluderen uit de Kringloopwijzerdata?

LEES MEER »
Nieuws

Foto-terugblik ‘Loeren bij de boeren’

Bijpraten met collega-melkveehouders, kennis delen en ervaringen aanhoren en uitwisselen: het waren dé kenmerken van de VKA-Inspiratiedag op 8 september. Deze foto’s, gemaakt door Anouk Hemmink, geven een goede impressie van wat er zoal plaatsvond op de zestien themabedrijven op deze zonnige nazomerdag.

LEES MEER »
Nieuws

Brochure VKA-Inspiratiedag en flyers 16 thema-bedrijven

Voor de Inspiratiedag Loeren bij de Boeren is van elk themabedrijf een informatieve flyer gemaakt met daarin bedrijfsinfo, uitleg over het thema en ervaringen en motivaties van de melkveehouder. Ook is een VKA-brochure uitgebracht met daarin een verdieping van de vier thema’s en nadere informatie over de VKA.

LEES MEER »